LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Sposób przysyłania prac

 1. Autor przesyła do Redakcji tekst pracy (przyjmujemy prace tylko w języku angielskim!)  przez formularz elektroniczny, dostępny po zarejestrowaniu się w systemie, pod adresem: http://www.logforum.net/submit/login.html
 2. Wszystkie prace są wysyłane do recenzji. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony egzemplarz pracy (wersję elektroniczną) w ciągu 14 dni.
  Brak zwrotu poprawionej pracy w ciągu 14 dni jest traktowane jako wycofanie pracy z dalszego postępowania redakcyjnego.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian, uzgodnionych z Autorem.
 4. Przes wsyłaniem artykułu autorzy powininni zapoznać się z zasadami etyki dotyczącymi publikacji artykułów naukowych zawartych na stronie COPE
 5. Autor publikowanej pracy jest zobowiązany przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej), że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz złożyć oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji.
  Declaration Oświadczenie - prawa autorskie
  Declaration Oświadczenie - udział autorów