Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Sposób przysyłania prac

  1. Autor przesyła do Redakcji tekst pracy (przyjmujemy prace tylko w języku angielskim!)  przez formularz elektroniczny, dostępny po zarejestrowaniu się w systemie, pod adresem: http://www.logforum.net/submit/login.html. W roku 2019  dopuszczalne jest przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres mailowy (secretary@logforum.net).
  2. Wszystkie prace są wysyłane do recenzji. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do Redakcji poprawiony egzemplarz pracy (wersję elektroniczną) w ciągu 30 dni.
    Brak zwrotu poprawionej pracy w ciągu 30 dni jest traktowane jako wycofanie pracy z dalszego postępowania redakcyjnego.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian, uzgodnionych z Autorem.
  4. Autor publikowanej pracy jest zobowiązany przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej), że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie oraz złożyć oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji.
    Declaration Oświadczenie - prawa autorskie
    Declaration Oświadczenie - udział autorów