LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 8, 293-300;

TRENDY W LOGISTYCE W NIEMIECKIM E-HANDLU ORAZ ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZWROTAMI TOWARÓW

Michael Brusch1, Eva Stüber2

1Anhalt University of Applied Sciences, Köthen, Germany
2
E-Commerce-Center Köln, Cologne, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Aktualnie można wyróżnić kilka trendów w logistyce handle internetowego, tj. poszukiwanie i osiąganie klientów poprzez różne kanały sprzedaży (zarządzanie multi- oraz cross-kanałami), integracja nowych metod płatności (połączenie metod płatności on-line oraz mobilnych), zamówienie i dostawa w przeciągu tego samego dnia oraz możliwość dokonywania zwrotów (zarządzanie zwrotami towarów). Tutaj rodzi się pytanie czy można zdefiniować czynnik wpływającej na zachowanie się konsumenta dokonującego zakupu poprzez Internet.
Metody: Badania przeprowadzono na dwa sposoby. Przedstawiono przegląd najważniejszych trendów występujących w niemieckim e-handlu. Następnie poddano szczegółowej dyskusji zagadnienie zarządzania zwrotami towarów na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych.
Wyniki: Zidentyfikowano cztery czynniki wpływające na zachowanie się konsumenta dokonującego zakupu poprzez Internet. Wpływ tych czynników na cztery różne grupy klientów internetowych jest zróżnicowany.
Wnioski: Uzyskane wyniki wspomagają proces decyzyjny w e-handlu w obszarze określenia i oceny aktualnych trendów logistycznych.

Słowa kluczowe: e-handel, badania empiryczne, zwroty towarów, trendy w logistyce
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Brusch, Michael, and Eva Stüber. "Trends in logistics in the german e-commerce and the particular relevance of managing product returns." Logforum 9.4 (2013): 8.
APA Michael Brusch, Eva Stüber (2013). Trends in logistics in the german e-commerce and the particular relevance of managing product returns. Logforum 9 (4), 8.
ISO 690 BRUSCH, Michael, STìBER, Eva. Trends in logistics in the german e-commerce and the particular relevance of managing product returns. Logforum, 2013, 9.4: 8.