LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 6, 277-281;

POMIAR SYNERGII WEWNĘTRZNEJ SYTEMU

Novikov V.A.1, Sapun O.L.1, Shipulina L.G.2

1Belarusian State Agrarian Technical University
2
International University "MITSO"

Streszczenie:

Wstęp: Autorzy przeprowadzili badanie metodologii zarządzania pracownikami HR w oparciu o metodę rankingową. Omawiana metoda pozwala na zastosowanie matrycy zależności jako systemu równań liniowych.
Metody: Przygotowanie ranking wewnętrznych zależności zostało oparte na przedstawieniu badanego systemu jako systemu równań liniowych, których współczynniki zostały dobrane na podstawie przeprowadzonych ankiet. Wewnętrzne przedstawienie synergizmu systemu jako czynnika stymulującego autonomiczny system pozwala na zastosowanie wektorów własnych systemu jako mierników wewnętrznych synergii.
Wyniki: Zaprezentowano ranking członków złożonego systemu w odniesieniu do ich udziału w współtworzenie organizacyjne tego systemu.
Wnioski: Zastosowanie macierzy wzajemnych zależności pozwala bez konieczności bezpośredniego programowania, a tylko za pomocą MathCad, na wyznaczenie mierników synergii wewnętrznej system złożonego.

Słowa kluczowe: synergia, ranking, macierz wzajemnych zależności, system autonomiczny, równanie, transformacja Laplace\'a, częstotliwość autogeneracji, wartość własna, wektor własny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA V.A., Novikov, et al. "A measure of internal synergy of the collective system." Logforum 9.4 (2013): 6.
APA Novikov V.A., Sapun O.L., Shipulina L.G. (2013). A measure of internal synergy of the collective system. Logforum 9 (4), 6.
ISO 690 V.A., Novikov, O.L., Sapun, L.G., Shipulina. A measure of internal synergy of the collective system. Logforum, 2013, 9.4: 6.