LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 5, 265-275;

POTENCJAŁY LOGISTYKI W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Rafał Matwiejczuk

Opole University, Opole, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników determinujących tworzenie tej przewagi można wy-mienić m.in. tzw. potencjały logistyki, stanowiące część składową potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Strukturę i - jednocześnie - hierarchię potencjałów logistyki tworzą w kolejności: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki.
Metody: W celu rozpoznania potencjałów logistyki determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej warto wykorzystać założenia i elementy współczesnych koncepcji zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania strategicznego. Szczególną rolę w świetle problematyki niniejszego artykułu można przypisać koncepcji zasobowej, koncepcji dynamicznych zdolności oraz - przede wszystkim - koncepcji zarządzania opierającego się na kompetencjach.
Wyniki i wnioski: Zakres oraz możliwości oddziaływania potencjałów - w tym zwłaszcza kompetencji - logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono jak dotąd m.in. w kilku znaczących projektach badawczych. Zaprezentowane syntetycznie w niniejszym artykule wyniki badań przeprowadzonych przez Michigan State University, European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation oraz Capgemini, wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W artykule odniesiono się również do rezultatów badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce, dotyczących znaczenia kompetencji logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: logistyka, przewaga konkurencyjna, potencjały, zasoby, zdolności, kompetencje
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Matwiejczuk, Rafał. "Logistics potentials in business competitive advantage creation." Logforum 9.4 (2013): 5.
APA Rafał Matwiejczuk (2013). Logistics potentials in business competitive advantage creation. Logforum 9 (4), 5.
ISO 690 MATWIEJCZUK, Rafał. Logistics potentials in business competitive advantage creation. Logforum, 2013, 9.4: 5.