LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 3, 247-253;

OPTYMALIZACJA POWIERZCHNI OBSŁUGI PRZEZ ŁAŃCUCH TRANSPORTU KOMBINOWANEGO

Philip Michalk

Technical University of Applied Sciences Wildau, Wildau, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Łańcuch transportu kombinowanego (takiego jak na przykład transport intermodalny) ma szereg zalet. Z punktu widzenia klienta najważniejszą zaletą jest możliwość łączenia różnych przewozów i w efekcie obniżenie kosztów transportu. Z drugiej strony transport kombinowany wymaga często dłuższego czasu realizacji, ze względu na potrzebne czasy przeładunków.
Metody: obszar położony wokół terminala, na którym realizacja dostaw poprzez transport kombinowany jest korzystniejsza od transportu bezpośredniego, jest określany jako obszar sprzedaży. Celem tej pracy było znalezienie metody wyznaczania takiego obszaru.
Wyniki i wnioski: Przedstawiono metody obliczania obszaru sprzedaży oraz wyznaczania punktów geograficznych ograniczających ten obszar.

Słowa kluczowe: obszar sprzedaży, transport intermodalny, marketing
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Michalk, Philip. "Optimizing sales areas of combined transport chains." Logforum 9.4 (2013): 3.
APA Philip Michalk (2013). Optimizing sales areas of combined transport chains. Logforum 9 (4), 3.
ISO 690 MICHALK, Philip. Optimizing sales areas of combined transport chains. Logforum, 2013, 9.4: 3.