LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(4), artykuł 2, 239-246;

WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM

Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński

Railway Institute, Warsaw, Poland

Streszczenie:

Wstęp. Celem pracy było zaprojektowanie pasa ostrzegawczego dla osób niewidomych i zamieszczenie wymagań z tym związanych w dokumencie normatywnym.
Metoda: sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiet i wywiadów z osobami niepełnosprawnymi.
Wyniki i wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań i udziału w nich osób niewidomych i słabowidzących, wybrano i sparametryzowano elementy dotykowe do stosowania na obiektach Metra Warszawskiego. Stosowne informacje z tego zakresu, którym powinny odpowiadać obiekty budowlane metra, znalazły się w rozporządzeniu ministra Infrastruktury.

Słowa kluczowe: peron metra, strefa zagrożenia, element dotykowy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Poliński, Janusz, and Krzysztof Ochociński. "Selection and application of the touchable elements for blind and people in the Warsaw underground." Logforum 9.4 (2013): 2.
APA Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński (2013). Selection and application of the touchable elements for blind and people in the Warsaw underground. Logforum 9 (4), 2.
ISO 690 POLIŃSKI, Janusz, OCHOCIńSKI, Krzysztof. Selection and application of the touchable elements for blind and people in the Warsaw underground. Logforum, 2013, 9.4: 2.