LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (4) 2013

Spis treści:

Edward Rydygier, Zygmunt Strzyżakowski
UDZIAŁ MODELOWANIA ZAGADNIEŃ KONTAKTOWYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Philip Michalk
OPTYMALIZACJA POWIERZCHNI OBSŁUGI PRZEZ ŁAŃCUCH TRANSPORTU KOMBINOWANEGO
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik, Żaneta Pruska
NARZĘDZIA OCENY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Rafał Matwiejczuk
POTENCJAŁY LOGISTYKI W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Novikov V.A., Sapun O.L., Shipulina L.G.
POMIAR SYNERGII WEWNĘTRZNEJ SYTEMU
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek
HARMONOGRAMOWANIE CYKLICZNYCH DOSTAW TOWARÓW DO ODBIORCÓW O RÓŻNYCH PRIORYTETACH SYNCHRONIZACJI DOSTAW
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Michael Brusch, Eva Stüber
TRENDY W LOGISTYCE W NIEMIECKIM E-HANDLU ORAZ ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZWROTAMI TOWARÓW
Zeszyt 4/ 2013, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Zanleziono 8 rekordów

Lista recenzentów - 2013 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml