LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 9, 209-220;

ROIT - LOGISTYCZNY SYSTEM NAMIERZANIA, IDENTYFIKACJI I MONITORINGU W CZASIE RZECZYWISTYM OSãB NIEBEZ-PIECZNYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski

Poznań School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu jest przedstawienie i poddanie analizie nowej metody zarządzania logistycznego zagrożeniami (Disaster-Management), w zakresie ataków terrorystycznych typu CBRN (C - atak chemiczny, B - atak biologiczny, dla R - atak radiologiczny i dla N - atak nuklearny) w portach lotniczych. Każda z tych form działalności terrorystycznej stanowi na całym świecie problem o najwyższym, priorytetowym znaczeniu w komunikacji lotniczej.

Metody: Proponowany w przeprowadzonych przez autorów badaniach projekt logistycznego rozwiązania systemu ROIT (Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports), został opracowany w ten sposób, że możliwa jest aplikacja trójstopniowego systemu informatycznego, skonfigurowanego na potrzeby identyfikacji, obserwacji i zabezpieczenia przed niepożądanym działaniem ze strony osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN.                    

Wyniki: Praktyczna aplikacja systemu w różnych scenariuszach, co umożliwia niezawodną i automatyczną identyfikację oraz klasyfikację potencjalnych materiałów i substancji niebezpiecznych przy powiązaniu ich z właścicielami lub dysponentami.

Wnioski: Stworzenie możliwości równoległego przekazywania stosownych informacji do odpowiednich służb portu lotniczego oraz zespołów eksperckich i służb bezpieczeństwa, gwarantuje możliwości samodzielnej obserwacji w czasie rzeczywistym osób, co do których istnieje podejrzenie o generowanie zagrożeń typu CBRN, oraz umożliwia dyskretną i sprawną eliminację tego typu osób ze strumienia przepływu pasażerów w przestrzeni portu lotniczego po ich skutecznej i wiarygodnej identyfikacji.

Słowa kluczowe: zarządzanie zagrożeniami, logistyka systemów bezpieczeństwa, ochrona infrastruktury krytycznej, monitoring ruchu pasażerskiego, systemy zarządzania lotniskowego
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd, et al. "Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports - a logistics system ROIT." Logforum 9.3 (2013): 9.
APA Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski (2013). Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports - a logistics system ROIT. Logforum 9 (3), 9.
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd, PAWLAK, Zbyszko, GãRSKI, Karol. Realtime Observation, Identification and Tracking from dangerous persons in airports - a logistics system ROIT. Logforum, 2013, 9.3: 9.