LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 8, 199-208;

MODELOWANIE OBSŁUGI ZAUTOMATYZOWANEGO GARAūU WIELOKONDYGNACYJNEGO O DUūEJ PRZEPUSTOWOŚCI

Czesław Pypno, Grzegorz Sierpiński

Silesian University of Technology, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki parkowania w miastach. Zaproponowano koncepcję projektu wielokondygnacyjnego nadziemnego garażu o przepustowości 400 samochodów na godzinę. Skupiono się na analizie systemu załadunku, rozładunku oraz na analizie systemów przeładunku samochodów na kondygnacjach garażu.

Metody: Do modelowania procesów obsługi pojazdów zaproponowano użycie teorii kolejek, która może pozwolić na opracowanie ogólnych metod umożliwiających wyznaczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących proces obsługi i ocenę jakości pracy systemu kolejkowego.

Cele: Celem artykułu było zbadanie zjawisk stochastycznych na efektywność obsługi garażu wielokondycyjnego.

Wnioski: Opisany garaż byłby rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w centrach miast, obok fabryk, dużych biurowców, uczelni itp. W dalszej pracy wskazana metoda badawcza może wspomagać proces decyzyjny dotyczący wyboru optymalnej struktury i organizacji obsługi, a przede wszystkim wybór konstrukcji parkingu.

Słowa kluczowe: zautomatyzowany garaż wielokondygnacyjny, teoria kolejek, modelowanie procesów transportowych
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pypno, Czesław, and Grzegorz Sierpiński. "Modelling of the operation of the multi-storey automated garage with a big capacity." Logforum 9.3 (2013): 8.
APA Czesław Pypno, Grzegorz Sierpiński (2013). Modelling of the operation of the multi-storey automated garage with a big capacity. Logforum 9 (3), 8.
ISO 690 PYPNO, Czesław, SIERPIńSKI, Grzegorz. Modelling of the operation of the multi-storey automated garage with a big capacity. Logforum, 2013, 9.3: 8.