LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 5, 167-175;

ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ūYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ

Renata Dobrucka

Poznan University of Economics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Opakowanie pełni istotną rolę w ochronie produktu końcowego. Zastosowanie aktywnego systemu pakowania odgrywa coraz istotniejszą rolę poprzez oferowanie licznych i nowatorskich rozwiązań w celu przedłużenia okresu ważności produktu, czy też poprzez poprawę jego jakości i bezpieczeństwa.

Metody: Na podstawie szerokiego przeglądu aktualnego stanu badań w literaturze światowej, omówiono systemy pakowania żywności probiotycznej.

Rezultaty: W pracy zaprezentowano prowadzone badania w zakresie systemów pakowania dla żywności probiotycznej, szczególnie przy zastosowaniu odpowiednich połączeń materiałów pasywnych z materiałami aktywnymi.

Wnioski: Aktywne opakowania połączone z materiałami o określonej barierowości czy foliami o określonej przenikalności, mają potencjalne zastosowanie w pakowaniu żywności probiotycznej i stanowią szerokie pole do badań zarówno dla naukowców jak i przemysłu.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, probiotyki, opakowania aktywne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Application of active packaging systems in probiotic foods." Logforum 9.3 (2013): 5.
APA Renata Dobrucka (2013). Application of active packaging systems in probiotic foods. Logforum 9 (3), 5.
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Application of active packaging systems in probiotic foods. Logforum, 2013, 9.3: 5.