Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2013, Artykuł 5

Renata Dobrucka

ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ

Streszczenie:

Wstęp: Opakowanie pełni istotną rolę w ochronie produktu końcowego. Zastosowanie aktywnego systemu pakowania odgrywa coraz istotniejszą rolę poprzez oferowanie licznych i nowatorskich rozwiązań w celu przedłużenia okresu ważności produktu, czy też poprzez poprawę jego jakości i bezpieczeństwa.

Metody: Na podstawie szerokiego przeglądu aktualnego stanu badań w literaturze światowej, omówiono systemy pakowania żywności probiotycznej.

Rezultaty: W pracy zaprezentowano prowadzone badania w zakresie systemów pakowania dla żywności probiotycznej, szczególnie przy zastosowaniu odpowiednich połączeń materiałów pasywnych z materiałami aktywnymi.

Wnioski: Aktywne opakowania połączone z materiałami o określonej barierowości czy foliami o określonej przenikalności, mają potencjalne zastosowanie w pakowaniu żywności probiotycznej i stanowią szerokie pole do badań zarówno dla naukowców jak i przemysłu.

Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, probiotyki, opakowania aktywne

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Application of active packaging systems in probiotic foods." Logforum 9.3 (2013): 5.
APA Renata Dobrucka (2013). Application of active packaging systems in probiotic foods. Logforum 9 (3), 5.
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Application of active packaging systems in probiotic foods. Logforum, 2013, 9.3: 5.
EndNote BibTeX RefMan