LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 2, 145-152;

OCENA LOJALNOŚCI KONSUMENCKIEJ KLIENTÓW DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE W PAKISTANIE

Usman Yousaf1 , Javeria Yousaf2 , Mohsin Altaf2 , Mohammad Majid Mehmood Bagram3

1Quaid Azam University, Islamabad, Pakistan,
2
University of Sargodha, Pakistan,
3
Allama Iqbal Open University, Islamabad, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Spełnienie standardów obsługi klienta oraz dążenie do osiągnięcia wysokiej lojalności wśród klientów są dwoma krytycznymi obszarami, którym do tej pory poświęcano mało uwagi zarówno przez przemysł transportu pasażerskiego jak i ośrodki naukowe w Pakistanie. W związku z tym przydatnym powinna być poniższa praca, jak również badania te powinny być przeprowadzone na większych próbach w celu osiągnięcia bardziej uogólnionych wniosków.

Metody: Praca bada poziom lojalności klientów Daewoo Express Bus Service w miejscowości Sargodha poprzez pomiar zadowolenia tych klientów. Autorzy przeprowadzili badania tylko na małej grupie liczącej 96 ankietowanych (pasażerów) i ograniczyli te badania tylko do Daewoo Express Bus Service, jednak wyniki podobnych badań mogą być inne w przypadku innych usług transportowych.

Wyniki i wnioski: W pracy stwierdzono pozytywną i istotną zależność pomiędzy lojalnością (zmienna zależna) a postrzeganiem ceny, wiarygodnością, dostępnością i wygoda (zmienne niezależne). Badania wykazały, że wiarygodność usług jest najważniejszym czynnikiem wśród innych zmiennych niezależnych (postrzeganie ceny, dostępność i wygoda), która determinuje lojalności klientów Daewoo Express. Praca ta pomoże z pewnością kadrze kierowniczej w wyeliminowaniu istniejących braków w obecnym systemie obsługi klientów oraz uniknięciu zagrożeń przyszłości.

Słowa kluczowe: zadowolenie klientów, jakość usług, lojalność, wygoda, wiarygodność, postrzeganie cen, Daewoo Express Sargodha
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA , Usman Yousaf, et al. "Studying customer loyalty at Daewoo express bus service, Pakistan." Logforum 9.3 (2013): 2.
APA Usman Yousaf , Javeria Yousaf , Mohsin Altaf , Mohammad Majid Mehmood Bagram (2013). Studying customer loyalty at Daewoo express bus service, Pakistan. Logforum 9 (3), 2.
ISO 690 , Usman Yousaf, et al. Studying customer loyalty at Daewoo express bus service, Pakistan. Logforum, 2013, 9.3: 2.