LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(3), artykuł 1, 135-143;

DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński

Silesian University of Technology, Katowice, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki zarządzania ilostanem środków transportu zbiorowego w przedsiębiorstwach transportu publicznego. Zaproponowano koncepcję akwizycji parametrów wymiany pasażerów w komunikacji zbiorowej w czasie rzeczywistym. Przedmiotowa akwizycja odbywa się na bazie wideorejestracji wymiany pasażerów.

Metodyka badawcza: W przedmiotowej metodyce wykorzystano materiały wideo zarejestrowane w trakcie procesu wymiany pasażerów w środkach transportu zbiorowego. Proces wymiany pasażerów rejestrowano z wykorzystaniem kamer przemysłowych CCTV w standardzie PAL. Proponowana metodyka zarządzania ilostanem środków transportu opiera się na dynamicznym pomiarze strumieni ruchu podróżnych. Pomiar wykonywany jest w punktach dostępu do infrastruktury transportu zbiorowego.

Wyniki: Tworzone charakterystyki popytu pozwalają nie tylko na szacowanie wielkości strumieni ruchu w transporcie zbiorowym, ale również na ich jakościowy opis. Tego typu podejście umożliwia elastyczne konstruowanie oferty przewozowej w celu równoważenia popytu na realizację podróży. Ponadto operator transportu zbiorowego, na podstawie tego typu badań, jest w stanie elastycznie dysponować flotą.

Wnioski: System taki może określać jakość transportu zbiorowego. W aspekcie systemów ITS zwraca uwagę możliwość wykorzystania tej metodyki w celu konstrukcji dynamicznych rozkładów jazdy.

Słowa kluczowe: Transport zbiorowy, Zarządzanie flotą, Rozpoznawanie obrazów , CCTV
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Celiński, Ireneusz, and Grzegorz Sierpiński. "A dynamic management of a public transportation fleet." Logforum 9.3 (2013): 1.
APA Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński (2013). A dynamic management of a public transportation fleet. Logforum 9 (3), 1.
ISO 690 CELIŃSKI, Ireneusz, SIERPIńSKI, Grzegorz. A dynamic management of a public transportation fleet. Logforum, 2013, 9.3: 1.