LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (3) 2013

Spis treści:

Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński
DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Usman Yousaf , Javeria Yousaf , Mohsin Altaf , Mohammad Majid Mehmood Bagram
OCENA LOJALNOŚCI KONSUMENCKIEJ KLIENTÓW DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE W PAKISTANIE
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Marcin Świtała
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
S Parkash, Veerender Kumar Kaushik
Uproszczona metoda oceny wartości produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Renata Dobrucka
ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Naveed R. Khan, Syed M. Taha, Arsalan M. Ghouri, Mustafa R. Khan, Chee K. Yong
Wpływ praktyk ZZL na sukces zarządzania łańcuchem dostaw w małych I średnich przedsiębiorstwach
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Aleksandar Jankulović, Milan Stamatović, Dragan Čović, Vladimir Škorić
System zarządzania EFEKTYWNOŚCIĄ w sprzedaży i dystrybucji: studium serbskiego przedsiębiorstwa
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Czesław Pypno, Grzegorz Sierpiński
MODELOWANIE OBSŁUGI ZAUTOMATYZOWANEGO GARAŻU WIELOKONDYGNACYJNEGO O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski
ROIT - logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebez-piecznych w portach lotniczych
Zeszyt 3/ 2013, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf
Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml