Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2013, Artykuł 5

Gobinda Chandra Panda, Pravat Kumar Sukla

ZARZąDZANIE POZIOMEM ZAPASóW PRODUKCYJNYCH MODELU WEIBULLA DLA LINIOWEGO POPYTU ORAZ STRAT

Streszczenie:

Wstęp: Fizyczny proces psucia się oraz obniżania wartości zapasów jest ważnym czynnikiem w realnych systemach magazynowych.

Material i metody: w pracy poddano dyskusji model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi  dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu i określonej partii produkcyjnej, zezwalający na braki, które podlegają uzupełnieniu.

Wyniki i wnioski: opracowano model Weibulla zarządzania zapasami produkcyjnymi  dla skończonego okresu planowania oraz liniowego zmiennego w czasie popytu, określonej partii produkcyjnej i braków. Określono optymalną ilość cykli produkcyjnych, minimalizujących średnie koszty systemu.

Słowa kluczowe: produkcja, braki, psucie się, zapas, popyt

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Panda, Gobinda Chandra, and Pravat Kumar Sukla. "Production-inventory Management model for a weibull deteriorating item with linear demand and shortages." Logforum 9.2 (2013): 5.
APA Gobinda Chandra Panda1, Pravat Kumar Sukla2 (2013). Production-inventory Management model for a weibull deteriorating item with linear demand and shortages. Logforum 9 (2), 5.
ISO 690 PANDA, Gobinda Chandra, SUKLA, Pravat Kumar. Production-inventory Management model for a weibull deteriorating item with linear demand and shortages. Logforum, 2013, 9.2: 5.
EndNote BibTeX RefMan