Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2013, Artykuł 4

Renata Dobrucka

PRZYSZłOść PRZEMYSłU OPAKOWAń AKTYWNYCH I INTELIGENTNYCH

Streszczenie:

Wstęp: Innowacje w opakowaniach żywności i napojów związane są głównie z potrzebami i wymagania konsumentów pod wpływem zmieniających się globalnych trendów, takich jak wzrost długości życia, czy mniejszą liczbą organizacji inwestujących w produkcję i dystrybucję żywności. Przemysł spożywczy zrobił olbrzymie postępy w sektorze opakowaniowym od momentu jego powstania w XVIII wieku, czego dowodem jest pojawieniem się opakowań aktywnych i inteligentnych w minionym wieku. Ten rodzaj opakowań przyczynił się do poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności. Aktywne i inteligentne opakowania są niewątpliwie nowym i ekscytującym obszarem technologii, który wychodzi na przeciw wymogom współczesnego konsumenta. 

Materiał i metody: Na podstawie na podstawie obszernego przeglądu stanu badań w bieżącej światowej literaturze przedstawiono rynek opakowań aktywnych i inteligentnych.

Wyniki: Niniejsza praca przedstawia istniejące innowacje na rynku opakowań aktywnych i inteligentnych.

Wnioski: Badania i rozwój w obszarze opakowań aktywnych i inteligentnych są bardzo dynamicznie i rozwijają się w związku z poszukiwaniem opakowań przyjaznych środowisku. Poza tym opakowania aktywne i inteligentne są coraz częściej stosowane do produktów spożywczych. Przyszłość tego rodzaju opakowań wydaje się więc bardzo interesująca.

Słowa kluczowe: opakowania aktywne, opakowania inteligentne

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "The future of active and intelligent packaging industry." Logforum 9.2 (2013): 4.
APA Renata Dobrucka (2013). The future of active and intelligent packaging industry. Logforum 9 (2), 4.
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. The future of active and intelligent packaging industry. Logforum, 2013, 9.2: 4.
EndNote BibTeX RefMan