Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2013, Artykuł 3

Inci Polat, Hanifi Murat Mutlu

POZIOM UMIęDZYNARODOWIENIA SEKTORA LOGISTYCZNEGO I ORIENTACJI STRATEGII

Streszczenie:

Wstęp: Turcja jest ważnym punktem transferowym pomiędzy Bliskim Wschodem, Europa i Azją. Zamierza ona osiągnąć poziom eksportu równy 500 bilionów dolarów w 2023 roku. Turecki sektor logistyczny charakteryzuje się gwałtownym wzrostem. Zarówno krajowe jak i międzynarodowe firmy inwestują w swój rozwój w tym kraju. Jednym z celów pracy jest ocena stopnia umiędzynarodowienia firm działających w tureckim sektorze logistycznym. Drugim celem jest zbadanie istnienia różnic w kierunkach działania firm krajowych i międzynarodowych operujących na rynku logistycznym. Trzecim celem była ocena powiązań pomiędzy orientacją rynkową, orientacją przedsiębiorstwa oraz stopień umiędzynarodowienia.

Materiał i metody: zostały wysłane ankiety do losowo wybranej grupy. 91 poprawnie wypełnionych ankiet zostało odesłanych. Hipoteza badawcza została przetestowana na podstawie danych zebranych poprzez ankiety przy wykorzystania analizy regresji oraz niezależnego testu t.

Wyniki i wnioski: Wyniki wskazują na istnienie różnicy pomiędzy poziomem orientacji strategicznej w firmach krajowych i międzynarodowych. Na podstawie wyników zostały opracowane zalecenia dla zarządzających.

Słowa kluczowe: stopień umiędzynarodowienia, orientacja rynkowa, orientacja przedsiębiorstwa, turecki sektor logistyczny

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 3 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Polat, Inci, and Hanifi Murat Mutlu. "Degree of internationalization in logistics sector and strategic orientations." Logforum 9.2 (2013): 3.
APA Inci Polat, Hanifi Murat Mutlu (2013). Degree of internationalization in logistics sector and strategic orientations. Logforum 9 (2), 3.
ISO 690 POLAT, Inci, MUTLU, Hanifi Murat. Degree of internationalization in logistics sector and strategic orientations. Logforum, 2013, 9.2: 3.
EndNote BibTeX RefMan