LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(2), artykuł 1, 61-72;

KOMPLEKSOWY SYSTEM PLANOWANIA INTERMODALNEGO W śRODOWISKU ROZPROSZONYM

Olgierd Dziamski

Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Dystrybucja towarów kontenerami otworzyła nowe możliwości ich dostarczania w globalnej sieci logistycznej. Standardowe jednostek transportowych pozwalają uprościć operacje logistyczne oraz umożliwiają integrację różnych typów transportu. Obecnie transport kontenerowy jest najbardziej popularnym środkiem transportu drogą morską, ale ostatnie badania pokazują wzrost jego popularności w transporcie lądowym. W pracy zaprezentowana została koncepcja kompleksowego systemu planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym jako propozycja bardziej efektywnego wykorzystania kontenerów w transporcie globalnym.

Celem pracy było stworzenie koncepcji Internetowego intermodalnego systemu planowania, spełniającego oczekiwania odbiorócw i dostawców usług logistycznych poprzez połączenie w procesie procesie planowania transportu takich elementów jak typu transportu, wyznaczanie tras, operacje logistyczne oraz harmonogramowanie.

Materiały i metody: Przedstawiono i przedyskutowano nowe podejście do zarządzania logistycznymi zasobami wykorzystywanymi w międzynarodowym transporcie intermodalnym. Przeprowadzona została szczegółowa analiza zaproponowanej klasyfikacji środków transportowych oraz ich specyficznych własności, które mogą wpływać na czas i koszty transportu. Przedstawiony został modułowy internetowy system planowania dystrybucji dostępny dla wszystkich uczestniczących w transporcie kontenerowym. Przeprowadzono analizę głównego procesu planowania oraz przeprowadzono dyskusję nad efektywnością nowego internetowego systemu planowania transportu kontenerowego.

Wyniki i wnioski: Praca prezentuje nową koncepcję rozproszonego systemu planowania transportu kontenerowego integrującego dostępnych na rynku przewoźników z giełdę transportową. Zidentyfikowane zostały specyficzne dla planowania nowe kategorie środków transportu, które upraszczają i ułatwiają zarządzanie procesem planowania intermodalnego. Praca prezentuje strukturę modułową zintegrowanego internetowego systemu planowania, który łączy w jednym miejscu giełdy transportowe, logistycznych dostawców usług ze wszystkimi możliwymi klientami rozproszonymi na całym świecie. Kompleksowa integracja wielu uczestników w intermodalnym procesie transportowym stwarza nowe możliwości w dostępie do rozproszonych usług logistycznych. Tak zaplanowane złożone trasy składające się z kilku przewoźników mogą stać się istotną konkurencją dla tradycyjnych operatorów logistycznych.

Słowa kluczowe: planowanie, kontener, system planowania intermodalnego, dystrybucja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dziamski, Olgierd. "The comprehensive intermodal planning system in distributed environment." Logforum 9.2 (2013): 1.
APA Olgierd Dziamski (2013). The comprehensive intermodal planning system in distributed environment. Logforum 9 (2), 1.
ISO 690 DZIAMSKI, Olgierd. The comprehensive intermodal planning system in distributed environment. Logforum, 2013, 9.2: 1.