LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (2) 2013

Spis treści:

Olgierd Dziamski
Kompleksowy system planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Natalia Szozda, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Inci Polat, Hanifi Murat Mutlu
Poziom umiędzynarodowienia sektora logistycznego i orientacji strategii
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Renata Dobrucka
Przyszłość przemysłu opakowań aktywnych i inteligentnych
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Gobinda Chandra Panda, Pravat Kumar Sukla
Zarządzanie poziomem zapasów produkcyjnych modelu Weibulla dla liniowego popytu oraz strat
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski
Efektywność zarządzania łańcuchami dostaw. Podejście strategiczne i operacyjne
Zeszyt 2/ 2013, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml