LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (2) 2013

April - June 2013

Spis treści:

Kompleksowy system planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym
Olgierd Dziamski
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 1, 61-72;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
Natalia Szozda, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 2, 73-90;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Poziom umiędzynarodowienia sektora logistycznego i orientacji strategii
Inci Polat, Hanifi Murat Mutlu
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 3, 91-102;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Przyszłość przemysłu opakowań aktywnych i inteligentnych
Renata Dobrucka
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 4, 103-110;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie poziomem zapasów produkcyjnych modelu Weibulla dla liniowego popytu oraz strat
Gobinda Chandra Panda, Pravat Kumar Sukla
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 5, 111-118;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Efektywność zarządzania łańcuchami dostaw. Podejście strategiczne i operacyjne
Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 6, 119-125;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml