LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(1), artykuł 6, 43-49;

UWAGI DOTYCZąCE MODELU ZARZąDZANIA ZAPASEM PRODUKTãW PRZETWORZONYCH UZALEŬNIAJąCEGO WIELKOść ZAMãWIENIA OD ZMIENNEJ CZASU

Gobinda Chandra Panda1, Satyajit Sahoo1, Pravat Kumar Sukla2

1Dept. of Mathematics, Mahavir Institute of Engg. & Technology,BBSR, Odisha, India
2
P.S College, Koksara, Kalahandi, Odisha, India

Streszczenie:

Wstęp: Praca porusza zagadnienie rozwoju modeli zarządzania zapasem dla produktów przetworzonych. Dotyczy ona produktów, których użyteczność wzrasta wraz z upływem czasu poprzez zastosowanie procesów ich obróbki ulepszania.

Materiały i metody: W pracy oparto się na dwóch modelach: pierwszy z nich to model ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ) dla towarów, których użyteczność wzrasta zgodnie z dystrybucją Weibulla, natomiast drugi to model częściowej sprzedaży (PSQ) nadwyżek zapas nagromadzonych poprzez aktywności mające poprawę ich użyteczności i charakteryzujące się popytem liniowym. Celem tej pracy było wypracowanie matematycznego modelu dla zarządzania zapasem dla typu towarów omawianych tutaj. Praktyczne działanie modelu przedstawiono na zaprezentowanych przykładach.

Wyniki i wnioski: Wypracowano model zarządzania zapasem towarów podlegających wzroście wartości Weibulla. Dla przypadku, gdy wskaźnik poprawy przybierał niską wartość (mniejszą niż wskaźnik popytu liniowego) opracowano model EOQ, natomiast dla przypadku, gdy ten wskaźnik był większy niż wskaźnik popytu liniowego, opracowano model PSQ.

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasem, wskaźnik poprawy, ekonomiczna wielkość zamówienia, wielkość sprzedaży częściowej, powtórne zamówienie
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Panda, Gobinda Chandra, et al. "A note on inventory model for ameliorating items with time dependent second order demand rate." Logforum 9.1 (2013): 6.
APA Gobinda Chandra Panda, Satyajit Sahoo, Pravat Kumar Sukla (2013). A note on inventory model for ameliorating items with time dependent second order demand rate. Logforum 9 (1), 6.
ISO 690 PANDA, Gobinda Chandra, SAHOO, Satyajit, SUKLA, Pravat Kumar. A note on inventory model for ameliorating items with time dependent second order demand rate. Logforum, 2013, 9.1: 6.