LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(1), artykuł 5, 35-42;

MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOśCI PARTII DLA TRZECH PARAMETRãW UTRATY WARTOśCI WEIBULLA Z CZęśCIOWYMI ZALEGłOśCIAMI

L.M. Pradhan1, C. K. Tripathy2

1Silicon Institute of Technology, Sambalpur, India,
2
Sambalpur University, Sambalpur, India

Streszczenie:

Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa musza sprostać wielu wymaganiom stawianym prze konkurencyjny rynek. Aby pokonować konkurencję pozostać liderem, przedsiębiorstwo powinno opierać się na optymalnym planie zyskowności swojej działalności. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele modeli dla asortymentów podlegających zużyciu praktycznie dla każdej występującej w rzeczywistości sytuacji. Częściowe zaległości są nową koncepcją wprowadzoną w rozwijanych modelach Weibulla.

Metody: Model zapasów asortymtentu dla którego występują częściowe zaległości został opracowany dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla. Założono, że popyt jest stały oraz czas realizacji równa się zero. W okresie braków współczynnik zaległości jest zmienny i zależy od czasu oczekiwania na uzupełnienie zapasów.

Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia oraz całkowity koszt zmienny w czasie cyklu zostały opracowane dla proponownego modelu zapasów uwzględniającego trzy parametry zużycia Weibulla z częściowymi zaległościami. Wyniki zostały zaprezentowany przy pomocy przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości.

Słowa kluczowe: ekonomiczna wielkość partii, zużycie Weibulla, częsciowe zaległości
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pradhan, L.M., and C. K. Tripathy. "An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging." Logforum 9.1 (2013): 5.
APA L.M. Pradhan, C. K. Tripathy (2013). An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging. Logforum 9 (1), 5.
ISO 690 PRADHAN, L.M., TRIPATHY, C. K.. An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging. Logforum, 2013, 9.1: 5.