Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2013, Artykuł 5

L.M. Pradhan, C. K. Tripathy

MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOśCI PARTII DLA TRZECH PARAMETRãW UTRATY WARTOśCI WEIBULLA Z CZęśCIOWYMI ZALEGłOśCIAMI

Streszczenie:

Wstęp: W obecnych czasach przedsiębiorstwa musza sprostać wielu wymaganiom stawianym prze konkurencyjny rynek. Aby pokonować konkurencję pozostać liderem, przedsiębiorstwo powinno opierać się na optymalnym planie zyskowności swojej działalności. W ostatnich latach naukowcy opracowali wiele modeli dla asortymentów podlegających zużyciu praktycznie dla każdej występującej w rzeczywistości sytuacji. Częściowe zaległości są nową koncepcją wprowadzoną w rozwijanych modelach Weibulla.

Metody: Model zapasów asortymtentu dla którego występują częściowe zaległości został opracowany dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla. Założono, że popyt jest stały oraz czas realizacji równa się zero. W okresie braków współczynnik zaległości jest zmienny i zależy od czasu oczekiwania na uzupełnienie zapasów.

Wyniki i wnioski: Optymalna wielkość zamówienia oraz całkowity koszt zmienny w czasie cyklu zostały opracowane dla proponownego modelu zapasów uwzględniającego trzy parametry zużycia Weibulla z częściowymi zaległościami. Wyniki zostały zaprezentowany przy pomocy przykładu liczbowego oraz analizy wrażliwości.

Słowa kluczowe: ekonomiczna wielkość partii, zużycie Weibulla, częsciowe zaległości

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pradhan, L.M., and C. K. Tripathy. "An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging." Logforum 9.1 (2013): 5.
APA L.M. Pradhan1, C. K. Tripathy2 (2013). An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging. Logforum 9 (1), 5.
ISO 690 PRADHAN, L.M., TRIPATHY, C. K.. An EOQ Model for Three parameter Weibull Deteriorating Item with Partial Backlogging. Logforum, 2013, 9.1: 5.
EndNote BibTeX RefMan