LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(1), artykuł 3, 21-25;

ZARZąDZANIE RYZYKIEM łAńCUCHA DOSTAW

Christian Hollstein, Frank Himpel

Hochschule Anhalt, Bernburg, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw zyskuje coraz większe znaczenie w wielu międzynarodowych branżach. W celu wzmocnienia struktur łańcucha dostaw, procesów i sieci, należy stworzyć odpowiednie potencjały dla zarządzania ryzykiem (skoncentrowane na efektywnej logistyce) a następnie je stosować (koncentrując się na wydajnej logistyce). Katastrofy naturalne, takie jak na przykład ostatnio Fukushima, pokazują jak istotne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem.

Metody: Zestawiając teoretyczno-koncepcyjne założenia z rezultatami emipryczno-indukcyjnymi, można postawić hipotezę, że systemy logistyczne posiadają pozytywny efekt na zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw.

Wyniki i wnioski: Elastyczność i wydajność, jak również redukcja i standaryzacja, są często postrzegane jako elementy konfliktowe. Aczkolwiek, rozważając zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem łańcucha dostaw, czynniki te mogą przyczynić się do wspólnie osiągniętych korzyści, pod warunkiem prawidłowo skonstruowanych systemów logistycznych.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, elastyczność, zdolność, redukcja, standaryzacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hollstein, Christian, and Frank Himpel. "Supply chain risk management." Logforum 9.1 (2013): 3.
APA Christian Hollstein, Frank Himpel (2013). Supply chain risk management. Logforum 9 (1), 3.
ISO 690 HOLLSTEIN, Christian, HIMPEL, Frank. Supply chain risk management. Logforum, 2013, 9.1: 3.