LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(1), artykuł 2, 11-19;

WYKORZYSTANIE PLANOWANIA SPRZEDAūY I OPERACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wzrost konkurencyjności na rynku, oczekiwania klientów związane ze skróceniem czasu realizacji zamówienia oraz obniżanie ceny produktów i usług, wymagają od przedsiębiorstw poprawy efektywności procesów wewnętrznych. Jednym ze sposobów realizacji tego postulatu jest integracja procesów planowania. Metodą realizacji idei integracji procesów planowania jest SOP (Sales and Operations Planning). Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację sposobów realizacji procesu planowania sprzedaży i operacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Metody: Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże. Wykorzystaną metodą badawczą był wywiad pogłębiony, prowadzony z osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem lub osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w komórkach organizacyjnych realizujących proces planowania sprzedaży i operacji.

Wyniki: W ramach przeprowadzonych badań uzyskano opinie z 10 przedsiębiorstw na temat stosowania przez te przedsiębiorstwa planowania sprzedaży i operacji, jego funkcji szczegółowych oraz aspektów organizacyjnych jego opracowywania.

Wnioski: Stosowanie planu sprzedaży i operacji jest ściśle uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca, jakie zajmuje to przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa małe nie są zainteresowane integracją procesów planowania ze względu na niewielką skalę prowadzonej działalności i centralizację podejmowanych decyzji. Przedsiębiorstwa średnie ze względu na wzrost skomplikowania realizowanych procesów planowania dostrzegają korzyści wynikające z ich integracji w modelu SOP.

Słowa kluczowe: plan sprzedaży i operacji, integracja procesów planowania, małe i średnie przedsiębiorstwa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Adamczak, Michał, et al. "Use of sales and operations planning in small and medium-sized enterprises." Logforum 9.1 (2013): 2.
APA Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik (2013). Use of sales and operations planning in small and medium-sized enterprises. Logforum 9 (1), 2.
ISO 690 ADAMCZAK, Michał, DOMAńSKI, Roman, CYPLIK, Piotr. Use of sales and operations planning in small and medium-sized enterprises. Logforum, 2013, 9.1: 2.