LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2013. 9(1), artykuł 1, 3-10;

ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ūYWNOŚCI

Konieczny P.1, Dobrucka R.2, Mroczek E.1

1Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
2
Poznań University of Economics, Poznan, Poland, Faculty of Commodity Science, Department of Industrial Products Ecology and Quality

Streszczenie:

Wstęp: Stale rośnie znaczenie międzynarodowego handlu żywnością, a produkty spożywcze przebywają niekiedy bardzo znaczne odległości przy użyciu różnego typu środków transportu. Zagadnienia związane z transportem żywności powinno rozpatrywać się nie tylko w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności lecz także w aspekcie środowiskowym. Proponuje się liczne metody dla oceny oddziaływania transportu żywności na środowisko w całym typowym łańcuchu żywnościowym. Ślad węglowy wydaje się interesującym wskaźnikiem przydatnym do takiej analizy. 

Metody: Analiza wykonana w niniejszym pracowaniu została głownie przeprowadzona w oparciu o publikacje opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu z uwzględnieniem niektórych opinii dostępnych na różnych stronach internetowych.

Wyniki i wnioski: Emisje gazów cieplarnianych towarzyszą transportowi żywności w całym łańcuchu żywnościowym. Wskaźnik śladu węglowego można stosować do oceny różnych oddziaływań środowiskowych na każdym etapie łańcucha dostaw, włączając produkcję pierwotną, przetwarzanie żywności, zużycie energii i paliwa podczas dystrybucji żywności, handlu, a także w działaniach konsumenta w gospodarstwie domowym. Sumowanie emisji gazów cieplarnianych na wszystkich wymienionych etapach prowadzi to oszacowania śladu węglowego produktu przydatnego jako narzędzie oddziaływania na zachowania żywieniowe konsumentów.

Słowa kluczowe: transportowanie żywności, ślad węglowy, oddziaływanie na środowisko
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA P., Konieczny, et al. "Using carbon footprint to evaluate environmental issues of food transportation." Logforum 9.1 (2013): 1.
APA Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E. (2013). Using carbon footprint to evaluate environmental issues of food transportation. Logforum 9 (1), 1.
ISO 690 P., Konieczny, R., Dobrucka, E., Mroczek. Using carbon footprint to evaluate environmental issues of food transportation. Logforum, 2013, 9.1: 1.