LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (1) 2013

Spis treści:

Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E.
ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik
WYKORZYSTANIE PLANOWANIA SPRZEDAŻY I OPERACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Christian Hollstein, Frank Himpel
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Sonia Huderek-Glapska
Wpływ funkcjonowania portu lotniczego na zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w kraju w okresie transformacji
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
L.M. Pradhan, C. K. Tripathy
Model ekonomicznej wielkości partii dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla z częściowymi zaległościami
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Gobinda Chandra Panda, Satyajit Sahoo, Pravat Kumar Sukla
Uwagi dotyczące modelu zarządzania zapasem produktów przetworzonych uzależniającego wielkość zamówienia od zmiennej czasu
Zeszyt 1/ 2013, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml