LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 9 (1) 2013

January - March 2013

Spis treści:

ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E.
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 1, 3-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE PLANOWANIA SPRZEDAŻY I OPERACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 2, 11-19;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
Christian Hollstein, Frank Himpel
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 3, 21-25;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ funkcjonowania portu lotniczego na zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w kraju w okresie transformacji
Sonia Huderek-Glapska
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 4, 27-34;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model ekonomicznej wielkości partii dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla z częściowymi zaległościami
L.M. Pradhan, C. K. Tripathy
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 5, 35-42;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uwagi dotyczące modelu zarządzania zapasem produktów przetworzonych uzależniającego wielkość zamówienia od zmiennej czasu
Gobinda Chandra Panda, Satyajit Sahoo, Pravat Kumar Sukla
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 6, 43-49;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml