LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 9 2013

Zeszyt 9 (1) 2013

January - March 2013

Spis treści:

ZASTOSOWANIA ŚLADU WĘGLOWEGO DO OCENY ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM ŻYWNOŚCI
Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E.
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 1, 3-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE PLANOWANIA SPRZEDAŻY I OPERACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 2, 11-19;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw
Christian Hollstein, Frank Himpel
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 3, 21-25;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ funkcjonowania portu lotniczego na zmiany w dochodzie i w zatrudnieniu w kraju w okresie transformacji
Sonia Huderek-Glapska
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 4, 27-34;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model ekonomicznej wielkości partii dla trzech parametrów utraty wartości Weibulla z częściowymi zaległościami
L.M. Pradhan, C. K. Tripathy
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 5, 35-42;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uwagi dotyczące modelu zarządzania zapasem produktów przetworzonych uzależniającego wielkość zamówienia od zmiennej czasu
Gobinda Chandra Panda, Satyajit Sahoo, Pravat Kumar Sukla
Logforum. 2013. 9(1), artykuł 6, 43-49;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 9 (2) 2013

April - June 2013

Spis treści:

Kompleksowy system planowania intermodalnego w środowisku rozproszonym
Olgierd Dziamski
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 1, 61-72;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW JAKOŚCI INFORMACJI O POPYCIE NA DOKŁADNOŚĆ PROCESU PLANOWANIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW. STUDIA PRZYPADKU
Natalia Szozda, Sylwia Werbińska-Wojciechowska
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 2, 73-90;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Poziom umiędzynarodowienia sektora logistycznego i orientacji strategii
Inci Polat, Hanifi Murat Mutlu
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 3, 91-102;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Przyszłość przemysłu opakowań aktywnych i inteligentnych
Renata Dobrucka
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 4, 103-110;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie poziomem zapasów produkcyjnych modelu Weibulla dla liniowego popytu oraz strat
Gobinda Chandra Panda, Pravat Kumar Sukla
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 5, 111-118;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Efektywność zarządzania łańcuchami dostaw. Podejście strategiczne i operacyjne
Grzegorz Lichocik, Adam Sadowski
Logforum. 2013. 9(2), artykuł 6, 119-125;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 9 (3) 2013

July - September 2013

Spis treści:

DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE FLOTĄ TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Ireneusz Celiński, Grzegorz Sierpiński
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 1, 135-143;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA LOJALNOŚCI KONSUMENCKIEJ KLIENTÓW DAEWOO EXPRESS BUS SERVICE W PAKISTANIE
Usman Yousaf , Javeria Yousaf , Mohsin Altaf , Mohammad Majid Mehmood Bagram
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 2, 145-152;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MARKETING W DZIAŁALNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH
Marcin Świtała
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 3, 153-159;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uproszczona metoda oceny wartości produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw
S Parkash, Veerender Kumar Kaushik
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 4, 161-166;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZASTOSOWANIE AKTYWNYCH SYSTEMÓW PAKOWANIA DO ŻYWNOŚCI PROBIOTYCZNEJ
Renata Dobrucka
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 5, 167-175;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ praktyk ZZL na sukces zarządzania łańcuchem dostaw w małych I średnich przedsiębiorstwach
Naveed R. Khan, Syed M. Taha, Arsalan M. Ghouri, Mustafa R. Khan, Chee K. Yong
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 6, 177-189;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
System zarządzania EFEKTYWNOŚCIĄ w sprzedaży i dystrybucji: studium serbskiego przedsiębiorstwa
Aleksandar Jankulović, Milan Stamatović, Dragan Čović, Vladimir Škorić
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 7, 191-197;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE OBSŁUGI ZAUTOMATYZOWANEGO GARAŻU WIELOKONDYGNACYJNEGO O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI
Czesław Pypno, Grzegorz Sierpiński
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 8, 199-208;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROIT - logistyczny system namierzania, identyfikacji i monitoringu w czasie rzeczywistym osób niebez-piecznych w portach lotniczych
Bernd Hentschel, Zbyszko Pawlak, Karol Górski
Logforum. 2013. 9(3), artykuł 9, 209-220;
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 9 (4) 2013

October - December 2013

Spis treści:

UDZIAŁ MODELOWANIA ZAGADNIEŃ KONTAKTOWYCH W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU SZYNOWEGO
Edward Rydygier, Zygmunt Strzyżakowski
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 1, 231-238;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYBÓR I ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW DOTYKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH W METRZE WARSZAWSKIM
Janusz Poliński, Krzysztof Ochociński
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 2, 239-246;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALIZACJA POWIERZCHNI OBSŁUGI PRZEZ ŁAŃCUCH TRANSPORTU KOMBINOWANEGO
Philip Michalk
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 3, 247-253;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NARZĘDZIA OCENY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
Michał Adamczak, Roman Domański, Piotr Cyplik, Żaneta Pruska
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 4, 255-263;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POTENCJAŁY LOGISTYKI W TWORZENIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 5, 265-275;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POMIAR SYNERGII WEWNĘTRZNEJ SYTEMU
Novikov V.A., Sapun O.L., Shipulina L.G.
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 6, 277-281;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HARMONOGRAMOWANIE CYKLICZNYCH DOSTAW TOWARÓW DO ODBIORCÓW O RÓŻNYCH PRIORYTETACH SYNCHRONIZACJI DOSTAW
Katarzyna Zofia Gdowska, Roger Książek
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 7, 283-292;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
TRENDY W LOGISTYCE W NIEMIECKIM E-HANDLU ORAZ ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZWROTAMI TOWARÓW
Michael Brusch, Eva Stüber
Logforum. 2013. 9(4), artykuł 8, 293-300;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2013 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml