LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(4), artykuł 5, 319-325;

BERLIN BRANDENBURG INTERNATIONAL (BER): PLANOWANIE I WDROŬENIE łAńCUCH DOSTAW BETONU NA TEREN BUDOWY LOTNISKA

Guido Riedel

LMBG Logistik und Management Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, Germany

Streszczenie:

Wstęp: W wyniku podjętej decyzji o rozszerzeniu istniejącego lotniska Berlin-Schönefeld w nowe lotnisko Berlin Brandenburg International (BER) w 2006 r., wystąpiła konieczność budowy odpowiedniej bazy. Jednym z największych wyzwań było zapewnienie dostaw ok. 2,5 miliona metrów sześciennych betony najwyższej jakości potrzebnego do budowy nowego lotniska.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz uwarunkowania terenowe i środowiskowe, należało opracować nowe rozwiązanie logistyczne związane z zaopatrzeniem budowy w surowce.

Metody: Proces planowania zaopatrzenia budowy lotniska BER w dostawy betonu miał dwa podstawowe cele: stabilność dostaw pokrywających zapotrzebowanie budowy, tj. uniknięcie wszelkich opóźnień tych dostaw oraz zapewnienie najwyższych standardów dostarczanego betonu w celu uniknięcia reakcji alkalicznej w betonie i niepożądanej dezagragacji betonu. Efekty dodatkowe, jak na przykład emisja dwutlenku węgla lub wpływ realizacji dostaw na życie okolicznych mieszkańców tego regionu, stanowiły również kluczowe czynniki, które należało brać pod uwagę przy tworzeniu koncepcji łańcucha dostaw betonu. Analizie z punktu widzenia czynników ograniczających poddano dwie propozycje rozwiązania: dostawy zcentralizowane z wytwórni betonu położonej w bezpośredniej bliskości placu budowy wraz z organizacją dostaw surowców potrzebnych do produkcji tego betonu oraz zdecentralizowane dostawy z dalej położonych wytwórni  -  dostawy na teren budowy gotowego już betonu.  

Wyniki: Przeprowadzona analiza ograniczeń i wpływu na kluczowe zapotrzebowania dostaw betonu potrzebnego do budowy lotniska BER doprowadziła do budowy najbardziej nowoczesnej wytwórni betonu w Europie. Korzyści z wyboru zcentralizowanego sposobu organizacji dostaw były bardzo istotne. Z jednej strony zapewniono dostawy najwyższej jakości betonu, z drugiej strony większość dostaw surowców, potrzebnych do wyrobu betonu, zostało realizowanych za pomocą połączeń kolejowych a nie drogowych, co przyczyniło się do przestrzegania zakładanych poziomów emisji.

Wnioski: Każdy logistyczny łańcuch dostaw ma swoje specyficzne wymagania i ograniczenia. Przedstawione podejście pokazuje, w jaki sposób zcentralizowane dostawy mogą spełniać wszystkie stawiane mu ograniczenia. Kluczowe komponenty koncepcji to: wytwórnia betonu zlokalizowana na terenie budowy lotniska, dostawy surowców transportem kolejowym, zcentralizowane zapewnienie jakości oraz indywidualna umowa z operatorem wytwórni betonu.

Słowa kluczowe: budowa nowego lotniska Berlin Brandenburg International, (BER), ekologiczny i społeczny zrównoważony rozwój, łańcuch dostaw, beton, planowanie i realizacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Riedel, Guido. "Berlin Brandenburg International (BER): planning and implementation of a concrete supply chain for the airport construction site." Logforum 8.4 (2012): 5.
APA Guido Riedel (2012). Berlin Brandenburg International (BER): planning and implementation of a concrete supply chain for the airport construction site. Logforum 8 (4), 5.
ISO 690 RIEDEL, Guido. Berlin Brandenburg International (BER): planning and implementation of a concrete supply chain for the airport construction site. Logforum, 2012, 8.4: 5.