LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(4), artykuł 1, 277-285;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - NIEDOCENIANY INSTRUMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

Wojciech Machowiak

Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W przeciwieństwie do zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa (ERM), które z pewnością jest nieźle zakorzenione w praktyce biznesu, zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw (SCRM) będąc przedmiotem dynamicznie rozwijających się badań akademickich, znajduje ciągle jeszcze raczej niewiele praktycznych zastosowań.

Metody: na podstawie obszernego przeglądu stanu badań w bieżącej literaturze światowej autor przeprowadza dyskusję odniesień SCRM do procesów podstawowych i strategii przedsiębiorstwa 

Wyniki: Artykuł pokazuje pewne - interesujące z punktu widzenia m. in. wyników i konkurencyjności przedsiębiorstwa - dodatkowe korzyści potencjalnie możliwe do uzyskania z  proaktywnego, konsekwentnego i skutecznego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Wnioski: Pewne dodatkowe korzyści z proaktywnego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw przyczyniają się do postrzegania SCRM jako wielofunkcyjnego instrumentu strategicznego zarządzania łąńcuchem dostaw, wykraczającego poza ugruntowane rozumienie zarządzania ryzykiem jedynie jako narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i zapobiegające zagrożeniom. Pozytywny wpływ SCRM na wyniki i konkurencyjność łańcucha dostaw może uzasadniać wzmocnienie jego pozycji w strategii  łańcucha dostaw.

 
Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, ryzyko, zarządzanie ryzykiem
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Machowiak, Wojciech. "Risk management - unappreciated instrument of supply chain management strategy." Logforum 8.4 (2012): 1.
APA Wojciech Machowiak (2012). Risk management - unappreciated instrument of supply chain management strategy. Logforum 8 (4), 1.
ISO 690 MACHOWIAK, Wojciech. Risk management - unappreciated instrument of supply chain management strategy. Logforum, 2012, 8.4: 1.