LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (4) 2012

October - December 2012

Spis treści:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - NIEDOCENIANY INSTRUMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Wojciech Machowiak
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 1, 277-285;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wielowariantowość konfiguracji łańcuchów dostaw w kontekście koncepcji transportu synchromodalnego
Joanna Pleszko
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 2, 287-295;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
System analizy efektywności zarządzania materiałowego
Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 3, 297-310;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Teoretyczne aspekty syntetycznego pomiaru dynamiki rozwoju jako instrumentu zarządzania miastem
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 4, 311-318;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BERLIN BRANDENBURG INTERNATIONAL (BER): Planowanie i wdrożenie łańcuch dostaw betonu na teren budowy lotniska
Guido Riedel
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 5, 319-325;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
Usman Yousaf, Rida Zulfiqar, Madiha Aslam, Mohsin Altaf
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 6, 327-337;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2012 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml