LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (4) 2012

Spis treści:

Wojciech Machowiak
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - NIEDOCENIANY INSTRUMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 1  |  277-285   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Joanna Pleszko
Wielowariantowość konfiguracji łańcuchów dostaw w kontekście koncepcji transportu synchromodalnego
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 2  |  287-295   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński
System analizy efektywności zarządzania materiałowego
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 3  |  297-310   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Zbyszko Pawlak
Teoretyczne aspekty syntetycznego pomiaru dynamiki rozwoju jako instrumentu zarządzania miastem
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 4  |  311-318   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Guido Riedel
BERLIN BRANDENBURG INTERNATIONAL (BER): Planowanie i wdrożenie łańcuch dostaw betonu na teren budowy lotniska
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 5  |  319-325   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Usman Yousaf, Rida Zulfiqar, Madiha Aslam, Mohsin Altaf
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
Zeszyt 4/ 2012, artykuł 6  |  327-337   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Zanleziono 6 rekordów

Lista recenzentów - 2012 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml