Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 7

Pradhan L.M, Tripathy C.K.

MODEL ZARZąDZANIA PRODUKCJą Z TRãJPARAMETROWYM WPłYWEM PSUCIA SIę PRODUKTãW I UPUSTEM CENOWYM

Streszczenie:

Wstęp: Psucie się jest naturalnym procesem większości produktów i nie może być ignorowane przez zarządzających produkcją. W ostatnich latach opublikowano wiele prac poświęconych różnym modelom zarządzania zapasem i produkcją, uwzględniających psucie się produktów w różnych warunkach praktycznych. Upust cenowy stosowany dla częściowo zepsutych produktów jest stosunkowo nową koncepcją, wprowadzoną w wielu rozwijanych obecnie modelach.

Metody: Praca ta porusza zagadnienia związane z opracowaniem modelu dla artykułów podlegających psuciu się według modelu Weibulla. Wielkość produkcji i popytu są wielkościami stałymi, zakłada się, że koszt utrzymania jednostki towaru jest stały w czasie. Całkowicie zepsute artykuły są usuwane z zapasu, natomiast częściowo zepsute mogą być sprzedane z upustem cenowym. Nie dopuszcza się braków towarowych.

Wyniki i wnioski: Został zaproponowany model zarządzania produkcją uwzględniający trójparametrowe psucie się towaru oraz możliwość upustów cenowych dla towarów częściowo zepsutych. Ustalono optymalną długość cyklu uzupełniania. Wyniki przedstawiono za pomocą przykładu. Analiza wrażliwości została przeprowadzona w celu stworzenia optymalnego rozwiązania uwzględniającego zmiany w innych parametrach.

Słowa kluczowe: model zarządzania produkcją, proces psucia się Weibulla, upust cenowy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 7 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA L.M, Pradhan, and Tripathy C.K.. "A production inventory model for an item with three parameter Weibull Deterioration and price discount." Logforum 8.3 (2012): 7.
APA Pradhan L.M1, Tripathy C.K.2 (2012). A production inventory model for an item with three parameter Weibull Deterioration and price discount. Logforum 8 (3), 7.
ISO 690 L.M, Pradhan, C.K., Tripathy. A production inventory model for an item with three parameter Weibull Deterioration and price discount. Logforum, 2012, 8.3: 7.
EndNote BibTeX RefMan