Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 5

Bernd Hentschel, Gerhard Richtsteig, Karol Górski

KONCEPCJA OPRACOWANIA SYSTEM TRANSPORT KONTENEROWEGO DLA LOTNISKA

Streszczenie:

Wstęp: Transport jednostek bagażowych pomiędzy budynkami terminali portów lotniczych a samolotami pasażerskimi charakteryzuje sie obecnie stosowaniem prostych rozwiązań transportowych i ręcznym przeładunkiem bagażu podróżnych. Do realizacji przedmiotowego transportu używa się wózków bagażowych, które podczepione pod ciągnik, przemieszcza się bezpośrednie w otoczenie obsługiwanego samolotu. Zarówno załadunek na wózki, jak również rozładunek w obrębie luków samolotowych odbywa się w ramach obsługi ręcznej.

Ze względu na współczesne wymogi bezpieczeństwa powstała potrzeba wygenerowania nowego, pracującego w cyklu zamkniętym systemu transportowego, opartego na automatycznym urządzeniu do za- i rozładunku jednostek bagażowych.

Metody: Na podstawie analitycznych wyników badań przy użyciu schematu morfologicznego wygenerowano szereg potencjalnych wariantów urządzenia. Ich szczegółowa ocena oraz optymalizacja poszczególnych wariantów pozwoliły na opracowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania problemów w zakresie niezawodnego transportu jednostek bagażowych w portach lotniczych.

Wyniki: W wyniku realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia powstał zamknięty system transportowy, którego istotę tworzy kontenerowy wózek, wyposażony w pięć poziomów odkładczych, które w oparciu o mechanizm unoszący oraz działanie siły grawitacji mogą zarówno przejmować i pozycjonować w swym wnętrzu jednostki bagażowe, jak również umożliwiać ich za- i wyładunek. Rozwiązanie w tym kształcie pozwala w ramach jednego cyklu transportowego na przemieszczenie 200 szt. bagażu z budynku terminala odpraw do luków bagażowych samolotu.

Słowa kluczowe: automatyzacja, łańcuch logistyczny, innowacyjny system transportu wewnętrznego, wózek kontenerowy, logistyka transportu bagażu, przestrzeń transportowa pomiedzy terminalem odpraw a samolotem, porty lotnicze

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 5 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hentschel, Bernd, et al. "The concept of the development of cargo container transport system within airport." Logforum 8.3 (2012): 5.
APA Bernd Hentschel1, Gerhard Richtsteig2, Karol Górski3 (2012). The concept of the development of cargo container transport system within airport. Logforum 8 (3), 5.
ISO 690 HENTSCHEL, Bernd, RICHTSTEIG, Gerhard, GãRSKI, Karol. The concept of the development of cargo container transport system within airport. Logforum, 2012, 8.3: 5.
EndNote BibTeX RefMan