Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 2

Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik

PRAKTYKA BUDOWY SYSTEMU PLANOWANIA PRODUKCJI PRZEDSIęBIORSTWA O SZEROKIM ASORTYMENCIE PRODUKOWANYCH WYROBãW - STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie:

Wstęp: Złożoność środowiska produkcyjnego dzisiejszych przedsiębiorstw z branży budowy maszyn oraz istniejąca liczba wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń funkcjonowania wpływa na potrzebę budowy dedykowanych systemów planowania przepływu produkcji. Stwierdzenie to jest szczególnie ważne w warunkach firm z szerokim asortymencie produkowanych wyrobów oraz różnych strategiach obsługi klienta (różnych lokalizacjach logistycznego punktu rozdziału). Strumienie materiałowe w takich warunkach wymagają odmiennego sposobu zarządzania, co jest głównym powodem prowadzenia badań przez autorów w tym zakresie.

Metody: Badania przeprowadzono w przedsiębiorstwie budowy maszyn o złożonej wielowydziałowej strukturze produkcyjnej. Celem prac było usprawnienie przepływu produkcji w warunkach szerokiej gamy produktów (ok. 500 pozycji) tworzącej kilkadziesiąt strumieni wartości oraz różnych wymagań rynkowych co do czasu i poziomu obsługi klienta w odniesieniu do poszczególnych grup asortymentowych.

Wyniki: W artykule opisano proces budowy dedykowanego systemu zarządzania przepływem produkcji. Autorzy przedstawiają krótkie teoretyczne rozważania na temat problemu oraz zdobyte doświadczenia praktyczne. Autorzy przedstawiają czynniki wyboru ścieżki transformacji systemu planowania produkcji, na podstawie diagnozy stanu obecnego, jej ramowy algorytm oraz wybrany aspekt wydzielania strumieni wartości o rożnych strategiach obsługi klienta (różnych lokalizacjach logistycznego punktu rozdziału).

Wnioski: Wypracowanie metodyki transformacji systemu produkcyjnego nie jest zadaniem prostym. Niniejszy artykuł przedstawia tylko wybrane aspekty złożonego procesu decyzyjnego jaki towarzyszy pracom nad transformacją systemu zarządzania przepływem produkcji. Niemniej autorzy artykułu kreślą obszar ich dalszych badań inspirowanych potrzebą praktyki przemysłowej.

Słowa kluczowe: Rekonfiguracja systemu produkcyjnego, logistyczny punkt rozdziału: Make to Order (MTO), Make to Stock - Open to Buy (MTS OTB) and MTS Buffer

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hadaś, Łukasz, and Piotr Cyplik. "Practice of building production planning system of company with a wide range of products - case study." Logforum 8.3 (2012): 2.
APA Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik (2012). Practice of building production planning system of company with a wide range of products - case study. Logforum 8 (3), 2.
ISO 690 HADAś, Łukasz, CYPLIK, Piotr. Practice of building production planning system of company with a wide range of products - case study. Logforum, 2012, 8.3: 2.
EndNote BibTeX RefMan