Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2012, Artykuł 1

Izabela Kudelska

METODY WYKORZYSTYWANIA ROZWIąZANIA QUADRATIC ASSIGNMENT PROBLEM

Streszczenie:

Wstęp: Kwadratowy Problem Przydziału (QAP) jest jednym z najciekawszych zagadnień optymalizacji kombinatorycznej. Został przedstawiony przez Koopmana i Beckamanna w roku 1957, jako matematyczny model lokalizacji niepodzielnych zadań. Problem ten należy do klasy zagadnień NP.-trudnych. Wymusza to stosowanie do jego rozwiązania metod przybliżonych już dla zadań o niewielkim rozmiarze (powyżej 30).

Mimo że jest ono znacznie trudniejsze niż inne zagadnienia optymalizacji kombinatorycznej, to cieszy się powszechnym zainteresowaniem, ponieważ modeluje ważną klasę problemów decyzyjnych.

Metody: Dyskusji poddano narzędzia sztucznej inteligencji, które pozwoliły rozwiązać problem QAP, między innymi są to: algorytmy genetyczne, Tabu Search, Branch and Bound

Wyniki i wnioski: Sam problem bezpośrednio nie powstał jako model pewnych działań, jednak znalazł on swoje zastosowanie w wielu dziedzinach. Przykładowymi  zastosowaniami problemu jest: rozmieszczenie budynków na kampusie uczelnianym, projektowanie rozmieszczenia elementów elektronicznych w układach o wielkiej skali integracji (VLSI), projekt szpitala, rozmieszczenie klawiszy na klawiaturze.

Słowa kluczowe: QAP, problem kwadratowego przydziału, algorytm podziału i ograniczeń, algorytmy genetyczne, symulowane wyżarzanie, algorytm Tabu Search

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kudelska, Izabela. "Methods of using the quadratic assignment problem solution." Logforum 8.3 (2012): 1.
APA Izabela Kudelska (2012). Methods of using the quadratic assignment problem solution. Logforum 8 (3), 1.
ISO 690 KUDELSKA, Izabela. Methods of using the quadratic assignment problem solution. Logforum, 2012, 8.3: 1.
EndNote BibTeX RefMan