LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (3) 2012

Spis treści:

Izabela Kudelska
Metody wykorzystywania rozwiązania Quadratic assignment problem
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Praktyka budowy systemu planowania produkcji przedsiębiorstwa o szerokim asortymencie produkowanych wyrobów - studium przypadku
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Rafał Matwiejczuk
Wpływ potencjału logistycznego na zarządzanie biznesowe
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Daniel Kaszubowski
Ocena wskaźników zarządzania transportem miejskim
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Bernd Hentschel, Gerhard Richtsteig, Karol Górski
Koncepcja opracowania system transport kontenerowego dla lotniska
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak
Empiryczna analiza świadomości i zaufania klientów do ustawodawstwa w zakresie żywności organicznej w Chorwacji
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Pradhan L.M, Tripathy C.K.
Model zarządzania produkcją z trójparametrowym wpływem psucia się produktów i upustem cenowym
Zeszyt 3/ 2012, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml