LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (3) 2012

July - September 2012

Spis treści:

Metody wykorzystywania rozwiązania Quadratic assignment problem
Izabela Kudelska
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 1, 177-189;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Praktyka budowy systemu planowania produkcji przedsiębiorstwa o szerokim asortymencie produkowanych wyrobów - studium przypadku
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 2, 191-200;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ potencjału logistycznego na zarządzanie biznesowe
Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 3, 201-216;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena wskaźników zarządzania transportem miejskim
Daniel Kaszubowski
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 4, 217-229;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Koncepcja opracowania system transport kontenerowego dla lotniska
Bernd Hentschel, Gerhard Richtsteig, Karol Górski
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 5, 231-245;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Empiryczna analiza świadomości i zaufania klientów do ustawodawstwa w zakresie żywności organicznej w Chorwacji
Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 6, 247-256;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model zarządzania produkcją z trójparametrowym wpływem psucia się produktów i upustem cenowym
Pradhan L.M, Tripathy C.K.
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 7, 257-266;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml