LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(2), artykuł 7, 157-165;

USłUGODAWCY LOGISTYCZNI A ZRãWNAŬONA DYSTRYBUCJA

Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters

HAN University of Applied Sciences, The Netherlands

Streszczenie:

Wstęp: Niezawodność oferowanych usług dostawczych przy niskich kosztach to główny cel, do którego dążą dostawcy usług logistycznych (Christopher, 2005). Jest to również główne przesłanie holenderskich dostawców usług logistycznych, jednak coraz częściej przywiązują oni większą wagę do zrównoważonego rozwoju swojej działalności. 88% z grupy dostawców usług logistycznych, objętych tymi badaniami, uznało zrównoważony rozwój za jeden ze swoich celów korporacyjnych. Firmy logistyczne wypracowały różne strategie zrównoważonego rozwoju. W pracy przedstawiono wyniki badań na temat integracji zrównoważonego rozwoju w strategię firmy w holenderskich firmach logistycznych, jak i aspekty ich praktycznego zastosowania.

Metody: W trakcie badań zastosowano różne metody, między innymi analizę oświadczeń dotyczących zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych firm oraz wyniki ankiety przeprowadzonej przez Internet. Badaniem objęto 50 największych firm logistycznych działających w Holandii i 60 firm, które rywalizowały o nagrodę "Lean and Green" reklamowaną w Holandii. Ponadto, ankieta internetowa została wypełniona przez 41 firm, należących do sieci naszej uczelni.

Wyniki: Badania wykazały, że zrównoważony rozwój jest postrzegany przez firmy logistyczne jako integralna część strategii ich przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tych przedsiębiorstw, odbiorcy ich usług, w wyborze usług logistycznych kierowali się głównie klasycznymi aspektami, takimi jak niezawodność i stabilność cen, natomiast fakt przyjęcia jako strategii firmy zrównoważonego rozwoju odgrywał przy tym wyborze mniejszą rolę.

Wnioski: Próbując znaleźć sposoby szerszego wdrożenia rozwoju zrównoważonego, holenderscy usługodawcy logistyczni zwracają uwagę przede wszystkim na rozwiązania zwiększające ich efektywność jak i ich potencjał redukcji kosztów. Realizowane są przede wszystkim rozwiązania wymagające mniejszego zaangażowania klienta, choć jednocześnie istnieje chęć współpracy z innymi firmami logistycznymi w celu zmniejszenia kilometrów realizowanego transportu. Jeszcze mniej wydają się dostawcy usług logistycznych być skłonni do włączenia klientów do swoich programów ochrony środowiska.  Planuje się dalsze badania w tym obszarze.

Słowa kluczowe: dostwca usług logistycznych, rozwój zrównoważony, strategia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Weijers, Stef, et al. "Logistic service providers and sustainable physical distribution." Logforum 8.2 (2012): 7.
APA Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters (2012). Logistic service providers and sustainable physical distribution. Logforum 8 (2), 7.
ISO 690 WEIJERS, Stef, GLæCKNER, Hans-Heinrich, PIETERS, Reinder. Logistic service providers and sustainable physical distribution. Logforum, 2012, 8.2: 7.