LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(2), artykuł 5, 137-150;

OCENA EFEKTYWNOśCI PRODUKCJI - ANALIZA PROBLEMU W śWIETLE LITERATURY

Adam Koliński

Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Efektywność produkcji jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej logistyki, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Podniesienie poziomu efektywności procesu produkcyjnego można osiągnąć na wiele sposobów.

Wybór problematyki efektywności produkcji jest spowodowany brakiem opracowanego kompleksowego modelu służącego do analizy efektywności procesu produkcyjnego, zarówno w literaturze przedmiotu, jak również w praktyce przedsiębiorstw.

Metody: Głównym celem artykułu jest usystematyzowanie procesów uzyskania danych wejściowych do modelu oceny efektywności produkcji. W artykule przedstawiono metodologię budowy modelu oceny efektywności produkcji na wstępnym etapie analizy.

Wyniki i wnioski: Podstawowym założeniem wstępnej analizy modelu jest skoordynowanie celów decyzyjnych na wszystkich poziomach zarządzania. Przedstawione założenia należy traktować jako wstępną analizę niezbędną do wielowariantowej oceny efektywności procesu produkcyjnego, skoncentrowaną na poziomie operacyjnym. 

 
Słowa kluczowe: efektywność produkcji, controlling produkcji, bilansowanie zasobów, wydajność produkcji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Koliński, Adam. "The efficiency of the production – the analyse of problems based on the literature research." Logforum 8.2 (2012): 5.
APA Adam Koliński (2012). The efficiency of the production – the analyse of problems based on the literature research. Logforum 8 (2), 5.
ISO 690 KOLIńSKI, Adam. The efficiency of the production – the analyse of problems based on the literature research. Logforum, 2012, 8.2: 5.