LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(2), artykuł 3, 109-122;

POMIAR POWSTAWANIA RELACJI W OBRęBIE GRUPY LOGISTYCZNEJ

V. Novikov, Y. Korsuk, L. Shipulina

International University MITSO, Minsk, Belarus

Streszczenie:

Wstęp: Istota zależności pomiędzy członkami grupy jest ważnym elementem spójności procesu logistycznego. Identyfikacja oceny poszczególnych uczestników jest bez wątpienia najważniejszym warunkiem zapewnienia jakości procesu logistycznego. Można wyróżnić cztery rodzaje ocen relacji: bezpośredniego uczestnictwa, bezpośredniego wpływu, uczestnictwa oraz wpływu.

Celem pracy było opracowanie metody ustalania wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami grupy logistycznej.

Metody: Zastosowan a metoda jest oparta na macierzy wzajemnych interakcji, jakie zostały otrzymane w wyniku badania ankietowego, obejmującego wszystkich członków grupy i przedstawionego wartościowo na podstawie przyjętej skali pomiarowej. Algorytm wyliczeniowy został w głównej mierze oparty na problemie przedstawiciela handlowego w podróży służbowej jak oryginalna metoda optymalizacji przy użyciu Visual Studio C #.

Wyniki: Zostało zidentyfikowanych i opisanych 16 typów przywódczych poprzez zastosowanie odpowiednich metod statystycznych.

Wnioski: Uzyskana metoda oceny może być stosowana nie tylko w przypadku grupy studentów ale również w każdym innym złożonym systemie.

 
Słowa kluczowe: powstanie, ocena wpływu, ocena uczestnictwa, ocena bezpośredniego wpływu, ocena bezpośredniego uczestnictwa, problem przedstawiciela handlowego w podróży, wykres dedykowany, prosty profil, system złożony, współpraca logistyczna, typy przywódców
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Novikov, V., et al. "A measure of emergence of a logistic group interaction." Logforum 8.2 (2012): 3.
APA V. Novikov, Y. Korsuk, L. Shipulina (2012). A measure of emergence of a logistic group interaction. Logforum 8 (2), 3.
ISO 690 NOVIKOV, V., KORSUK, Y. , SHIPULINA, L. . A measure of emergence of a logistic group interaction. Logforum, 2012, 8.2: 3.