LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(2), artykuł 2, 99-108;

DYNAMICZNA KONFIGURACJA METASTRUKTUR

Katarzyna Grzybowska1, Gábor Kovács2

1)Poznan University of Technology, Poznan, Poland,
2
)Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Streszczenie:

Wstęp: Można zaobserwować tendencję do tworzenia grup przedsiębiorstw, których model działania wykorzystuje aktywa dużych, małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wyższy poziom zmian organizacyjnych. Tendencja ta jest opisana jako organizacja sieci. Jest ona oparta na tzw. łańcuchu dostaw (metastrukturze). Autorka proponuje analizę dynamicznej konfiguracji łańcucha dostaw oraz przedstawia jej przykład. Łańcuch dostaw jest metastrukturą. Jest to pośrednia forma pomiędzy pojedynczych przedsiębiorstwem (mikrostruktura, mikrosystem) a ekonomią światową (makrostruktura/makrosystem). Metastruktura charakteryzuje się dynamiczną holarchią wzajemnie współpracujących holonów (przedsiębiorstw).

Metody: Po krótkiej dyskusji dotyczącej natury łańcucha dostaw (meta struktura) i konfiguracji meta struktur, autorzy przedstawiają różne łańcuchy dostaw w świetle analizy morfologicznej oraz przedstawiają przykład.

Wyniki: Kluczowymi zaletami takiego podejścia jest identyfikacja charakterystyk sieci dostaw oraz modelowanie przepływu w całej metastrukturze łańcucha dostaw jak również wdrożenie szybkiej adaptacji w nowych sytuacjach.

Wnioski: Konfiguracja łańcucha dostaw przy zastosowaniu analizy morfologicznej jest podstawowym działaniem, w sytuacjach gdy celem jest optymalnie wymodelowaniem przypływu dóbr oraz wdrożeniu szybkiej adaptacji w nowych sytuacjach.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, metastruktura, konfiguracja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Grzybowska, Katarzyna, and Gábor Kovács. "Dynamic configuring of the metastructure." Logforum 8.2 (2012): 2.
APA Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács (2012). Dynamic configuring of the metastructure. Logforum 8 (2), 2.
ISO 690 GRZYBOWSKA, Katarzyna, KOVáCS, Gábor. Dynamic configuring of the metastructure. Logforum, 2012, 8.2: 2.