LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (2) 2012

Spis treści:

Syed Waqar Azeem, Haroon Hussain, Rana Yasir Hussain
Wyznaczniki inwestycji zagranicznych w Pakistanie: Analiza modelu GRAVITY
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
DYNAMICZNA KONFIGURACJA METASTRUKTUR
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
V. Novikov, Y. Korsuk, L. Shipulina
Pomiar powstawania relacji w obrębie grupy logistycznej
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Umakanta Mishra, Chaitanya Kumar Tripathy
Model EOQ uszkodzeń Weibulla ze zmienną zależną czasu oraz liniowym popytem i brakami
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Adam Koliński
Ocena efektywności produkcji - analiza problemu w świetle literatury
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Zbyszko Pawlak
Efektywność ROZWIĄZYWANIA problemów kongestii drogowej
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters
Usługodawcy logistyczni a zrównażona dystrybucja
Zeszyt 2/ 2012, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Zanleziono 7 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml