LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (2) 2012

April - June 2012

Spis treści:

Wyznaczniki inwestycji zagranicznych w Pakistanie: Analiza modelu GRAVITY
Syed Waqar Azeem, Haroon Hussain, Rana Yasir Hussain
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 1, 81-97;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DYNAMICZNA KONFIGURACJA METASTRUKTUR
Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 2, 99-108;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Pomiar powstawania relacji w obrębie grupy logistycznej
V. Novikov, Y. Korsuk, L. Shipulina
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 3, 109-122;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model EOQ uszkodzeń Weibulla ze zmienną zależną czasu oraz liniowym popytem i brakami
Umakanta Mishra, Chaitanya Kumar Tripathy
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 4, 123-136;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena efektywności produkcji - analiza problemu w świetle literatury
Adam Koliński
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 5, 137-150;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Efektywność ROZWIĄZYWANIA problemów kongestii drogowej
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 6, 151-156;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Usługodawcy logistyczni a zrównażona dystrybucja
Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 7, 157-165;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml