LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 8, 61-69;

MODELOWANIE WIARYGODNOśCI łAńCUCHA DOSTAW

Eugen Zaitsev

St.Petersburg State University of Engineering and Economics, St.Petersburg , Russia

Streszczenie:

Wstęp: Obecnie nie jest możliwym prowadzenie działalności logistycznej o zasięgu międzynarodowym bez współpracy z innymi partnerami. Fakt ten doprowadził do powstawania i rozwoju nowych struktur organizacyjnych - operatorów logistycznych. Jednak taki typ współpracy w obrębie łańcucha dostaw stwarza możliwość występowania wielu problemów związanych z wiarygodnością tego łańcucha oraz optymalizacją planowania dostaw.

Celem pracy było opracowania matematycznego modelu dla znalezienia optymalnego planu dostaw przy zastosowaniu kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw.

Metody: Model matematyczny oraz algorytmy wyznaczające optymalny plan dostaw został opracowany i sformułowany poprzez zastosowanie kryteriów ekonomicznych oraz modelu prawdopodobieństwa niezawodności łańcucha dostaw.

Wyniki i wnioski: Problem niezawodności łańcucha dostaw, który został poddany analizie w pracy, występuje często w sieciowych systemach dystrybucyjnych, stosujących metodę outsourcingu.  Problem planowania występujący w takich systemach, które muszą uwzględniać wymagania klientów dotyczące niezawodności dostaw, może być zredukowany do relatywnie prostego zagadnienia programowania liniowego poprzez logiczną analizę struktur. Przedstawiono sekwencję operacji, które należy wziąć pod uwagę w procesie planowania dostaw przy uwzględnianiu funkcjonalnej wiarygodności.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, optymalizacja planowania, porażka funkcjonalna, wiarygodność strukturalna
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Zaitsev, Eugen. "Supply chain reliability modelling." Logforum 8.1 (2012): 8.
APA Eugen Zaitsev (2012). Supply chain reliability modelling. Logforum 8 (1), 8.
ISO 690 ZAITSEV, Eugen. Supply chain reliability modelling. Logforum, 2012, 8.1: 8.