LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 7, 55-60;

ZARZąDZANIE STRATEGICZNą KONKUPERACJą POMIęDZY PARTNERAMI MIęDZYNARODOWYCH SOJUSZY LOTNICZYCH

Frank Himpel

Hochschule Anhalt, Bernburg, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Międzynarodowa sieć połączeń lotniczych obejmuje swym zasięgiem cały świat, łącząc lotniska znajdujące się na wszystkich pięciu kontynentach. Bazą tych sieci są wielkie porty lotnicze, służące jako centra (między-) narodowych przepływów. Z punktu widzenia modelu biznesowego, większość międzynarodowych przewoźników jest tak zwanymi  przewoźnikami sojuszy linii lotniczych, zaś koncepcja ich działalności opiera się na systemach typu hub-and-spoke.  W celu maksymalizacji przychodów przewoźników należących do sieci, konieczność zmian w strategicznej alokacji slotów oraz strategicznego planowania sieciowego wydaje się nieodzowna.

Celem pracy była analiza wpływu różnych elementów zarządzania strategicznego konkuperacji między partnerami w międzynarodowych sojuszy linii lotniczych na przychody uzyskiwane przez poszczególnych partnerów.

Metody: problemy związane z optymalizacją strategicznej alokacji slotów jak również strategicznego planowania sieciowego z punktu widzenia zysków uzyskiwanych poprzez poszczególnych partnerów zostały poddane dyskusji.

Wyniki i wnioski: Dwa skrajne scenariusze mogą zostać przyjęte. Pierwszy z nich zakłada, że partnerzy w ramach danego systemu sojuszu wzmogą działania na rzecz fuzji i przejęć. W ten sposób efekt skali działania może zostać wykorzystany. Drugi scenariusz dotyczy sytuacji, kiedy rywalizacja staje się zbyt dominująca i niektórzy partnerzy mogą (muszą) zrezygnować z uczestnictwa w sojuszu. Tym samym mogą zacząć przeważać tzw. systemy "atomowe".

Celem strategicznego zarządzanie konkuperacją  jest utrzymanie wiodących międzynarodowych przewoźników w sojuszach linii lotniczych, do których należą.

Słowa kluczowe: przewoźnikcy lotniczy, port lotniczy, slot, alokacja czasu, konkuperacja, sojusz linii lotniczych
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Himpel, Frank. "Management of strategic coopetition among partners within international airline alliances." Logforum 8.1 (2012): 7.
APA Frank Himpel (2012). Management of strategic coopetition among partners within international airline alliances. Logforum 8 (1), 7.
ISO 690 HIMPEL, Frank. Management of strategic coopetition among partners within international airline alliances. Logforum, 2012, 8.1: 7.