LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 6, 47-54;

ANALIZA SYMULACYJNA PROCESU PRODUKCYJNEGO Z UWZGLęDNIENIEM WYBRANYCH MIERNIKãW SIX SIGMA

Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur

Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Obecnie narzędzia komputerowe pozwalają w coraz większym zakresie modelować i przeprowadzać eksperymenty symulacyjne procesów i zjawisk. Analiza symulacyjna umożliwia lepsze zrozumienie współzależności pomiędzy etapami realizacji poszczególnych procesów produkcyjnych.

Metody: Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, których celem było pokazanie możliwości analizy przebiegu procesu wg opracowanych scenariuszy i wariantów w powiązaniu z oceną jakościową procesu. Badania oparto o modele symulacyjne opracowane i oprogramowane dla przetwarzania części w zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Wyniki dla przeprowadzonych eksperymentów symulacyjnych odniesiono do podstawowych wskaźników pracy systemu jak wykorzystanie maszyn i innych środków produkcji, wydajności, liczby jednostek niezgodnych itp. Analizę procesu poszerzono o ocenę jakościową, opartą o wybrane mierniki stosowane w metodologii Six Sigma.  

Wyniki: Zaobserwowano znaczący wpływ identyfikacji tak zwanych "ukrytych fabryk" w systemie produkcyjnym na wartość poziomu sigma.

Wnioski: Zastosowanie metodologii Six Sigma, wykorzystującej statystyczne metody analizy, ma duże znaczenie w ocenie i usprawnianiu procesów. Identyfikacja, dobór liczby i miejsc inspekcji ma duże znaczenie dla kontroli i oceny całego procesu. Zestawienie uzyskanych poziomów sigma dla opracowanych scenariuszy i wariantów pozwala na pełną analizę przebiegu procesu. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze twierdzenia o dużym znaczeniu "ukrytych fabryk", a fakt ich nieujawnienia znacząco wpływa na jakość procesu.

Słowa kluczowe: linia produkcyjna, wytwarzanie, modelowanie, symulacja, Six Sigma
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrzyński, Michał, and Piotr Waszczur. "Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma indicators." Logforum 8.1 (2012): 6.
APA Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur (2012). Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma indicators. Logforum 8 (1), 6.
ISO 690 DOBRZYŃSKI, Michał, WASZCZUR, Piotr. Simulation analysis of a production process with selected Six Sigma indicators. Logforum, 2012, 8.1: 6.