LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 5, 39-45;

OPRACOWANIE ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU DO DECETRALNEGO SORTOWANIA ODPADãW W OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH

Heiko Vesper, Tobias Erxleben, Jens Schulze, Michał Kurpisz

Projektlogistik GmbH, Wildau, Germany

Streszczenie:

Wstęp: Istnieje ciągle zwiększający się problem ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z jego konsekwencjami dla środowiska.

Celem tej pracy było przedstawienie propozycji nowego rozwiązania systemu zdecentralizowanego sortowania odpadów komunalnych, które umożliwiają uproszczenie i usprawnienie procesu wraz z obniżką kosztów całkowitych.

Metody: W artykule przedstawiono problematykę zwiększania się ilości niesegregowanych odpadów w osiedlach mieszkaniowych wraz z konsekwencjami dla środowiska jak również przedstawiono alternatywne rozwiązania zdecentralizowanego usuwania odpadów.  Został także poddane dyskusji wpływ na środowisko oraz efektywność kosztownego mechanicznego sortowania odpadów. Zaprezentowano obecnie stosowane zasady wywozu sortowanych i niesortowanych odpadów wraz z oceną ich zalet i wad.

Wyniki i wnioski: W oparciu o tą ocenę zaprezentowano innowacyjne zorientowane na przyszłość rozwiązanie automatycznego systemu zdecentralizowanego segregowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych. Nowotworzone systemy są zorientowane na prostszy, tańszy i przyjaźniejszy dla środowiska proces wywozu odpadów komunalnych w osiedlach mieszkaniowych.

Słowa kluczowe: odpady komunalne, zdecentralizowane sortowanie, usuwanie odpadów, metodyka utylizacji, automatyzacja, sortowanie odpadów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Vesper, Heiko, et al. "Development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes." Logforum 8.1 (2012): 5.
APA Heiko Vesper, Tobias Erxleben, Jens Schulze, Michał Kurpisz (2012). Development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes. Logforum 8 (1), 5.
ISO 690 VESPER, Heiko, et al. Development of an automated system for the decentral fractioning of municipal wastes. Logforum, 2012, 8.1: 5.