LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 3, 21-28;

ZASTOSOWANIE POLIMORFICZNYCH AGENTãW PROGRAMOWYCH DO IMPLEMENTACJI ZARZąDZANIA ZAPASAMI PRZEZ DOSTAWCę

Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski

Poznan University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Jak powszechnie wiadomo, wdrożenie instrumentów zarządzania logistycznego jest możliwe jedynie dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych. Jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań w tym zakresie jest tzw. technologia agentowa. Jej istota polega na zupełnie nowym sposobie rozpraszania oprogramowania na platformie sieci komputerowej, w której komputery wymieniają między sobą nie tylko dane, ale również moduły programowe, zwane właśnie agentami.

Pierwszym celem pracy było zaproponowanie alternatywnej metody implementacji koncepcji zarządzania zapasami przez dostawcę, przez wykorzystanie inteligentnych agentów programowych spełniających rolę nie tylko medium przenoszenia informacji, ale także podejmujących autonomiczne decyzje w oparciu o nadane im przywileje. Drugim celem było zaproponowanie nowego modelu agenta programowego, który charakteryzowałby się zarówno mobilnością jak i wysoką inteligencją.

Metody: Po krótkim przybliżeniu istoty technologii agentowej przedstawiono najważniejsze korzyści wynikające z jej wykorzystania do budowy platform informatycznych do wspomagania biznesu. Następnie zaproponowano oryginalny model polimorficznego agenta programowego o nazwie MDV (ang. Multi-Dimensionally Versioned software agent), zorientowanego na specyfikę zastosowań IT w biznesie. Agent MDV jest wielopłaszczyznowo wersjonowany, co umożliwia przekazywanie przez sieć komputerową jedynie najbardziej odpowiednich fragmentów jego kodu i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W konsekwencji, między komputerami transmitowane są niewielkie ilości kodu programowego, co gwarantuje dużą mobilność agentów, a tym samym wysoką efektywność funkcjonowania platform informatycznych zbudowanych w oparciu o proponowany model. Dalej przedstawiono propozycję adaptacji agentów programowych, funkcjonujących zgodnie za modelem MDV, do implementacji znanego instrumentu zarządzania logistycznego - VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę, ang. Vendor Managed Inventory).

Wyniki: Najważniejsze korzyści takiego podejścia to: obniżone koszty, większa uniwersalność i efektywność działania, nowe możliwości funkcjonalne, zwłaszcza w odniesieniu do prowadzenia negocjacji biznesowych, pełna automatyzacja pracy, niewymagająca w praktyce zaangażowania użytkowników sieci, możliwość wykorzystania nowych kanałów komunikacyjnych.

Wnioski: Zaproponowano alternatywną implementację zarządzania zapasami przez dostawcę. Przedstawione zalety zastosowania agentów programowych są istotnie wzbogacone w przypadku proponowanego modelu MDV, co zilustrowano praktycznie proponując zastosowanie takich agentów do wdrożenia instrumentu VMI.

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, VMI, agenty programowe, model MDV
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Wieczerzycki, Waldemar, and Piotr Januszewski. "inventory management, VMI, software agents, MDV model." Logforum 8.1 (2012): 3.
APA Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski (2012). inventory management, VMI, software agents, MDV model. Logforum 8 (1), 3.
ISO 690 WIECZERZYCKI, Waldemar, JANUSZEWSKI, Piotr. inventory management, VMI, software agents, MDV model. Logforum, 2012, 8.1: 3.