LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 2, 11-20;

ZAPEWNIENIE NIEZAWODNOśCI PLANãW ZAOPATRZENIA W OBRęBIE łAńCUCHãW LOGISTYCZNYCH

Vladimir Tkach

St. Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia

Streszczenie:

Wstęp: W rezultacie postępującej globalizacji powstało wiele łańcuchów dostaw o zasięgu międzynarodowym i globalnym, charakteryzujące się wieloma wrażliwymi obszarami ze względu na istnienie różnych barier pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha. Intensyfikacja konkurencji na skalę międzynarodową z kolei powoduje wzrost intensywności dostaw, redukcji ilości ogniw łańcucha oraz rezerw materiałowych. To z kolei zwiększa jeszcze niestabilność i wrażliwość łańcuchów dostaw.

Metody: Dyskusji poddano podstawowe aspekty zapewnienia zaopatrzenia w sieciach logistycznych w oparciu o decyzje planistyczne.

Wyniki i wnioski: W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania w planach zaopatrzenia wartości całkowitych systemów logistycznych, ich funkcjonalnych części oraz cykli życiowych poszczególnych elementów. Zaproponowano narzędzie do planowania w obrębie sieci logistycznych w warunkach niepewności parametrów związanych z przyszłą podażą i popytem.

Słowa kluczowe: czynnik niezawodności zaopatrzenia, łańcuch i sieci logistyczne, elastyczność systemu logistycznego, niezawodność decyzji planistycznych, łańcuch dostaw, plan zaopatrzenia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Tkach, Vladimir. "Reliability provision for supplies plan in logistic chains." Logforum 8.1 (2012): 2.
APA Vladimir Tkach (2012). Reliability provision for supplies plan in logistic chains. Logforum 8 (1), 2.
ISO 690 TKACH, Vladimir. Reliability provision for supplies plan in logistic chains. Logforum, 2012, 8.1: 2.