LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2012. 8(1), artykuł 1, 3-10;

ŁAńCUCHY DOSTAW W KONTEKśCIE WIEDZY O SIECIACH GOSPODARCZYCH

Marek Ciesielski

Poznań University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Łańcuchy dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, aczkolwiek oba te pojęcia są ciągle różnie definiowane w Polsce. Wydaje się, że paradygmaty subdyscyplin ekonomicznych w różnych stopniu i w różny sposób zaabsorbowały wiedzę o sieciach gospodarczych.  W Polsce w wielu obszarach nauk o zarządzaniu sieci są ciągle traktowane jako nowość.

Metody: Paradygmaty czterech subdyscyplin (logistyki, marketingu, zarządzania strategicznego i międzynarodowych stosunków gospodarczych) zostały poddane analizie i porównaniu.

Wyniki: Poziom integracji między subdyscyplinami nauk ekonomicznych jest niski. Występują znaczne różnice w paradygmatach subdyscyplin, pojęcie sieciowości, i co z tego wynika, pojęcie strategii, w poszczególnych dyscyplinach jest traktowane inaczej.

Wnioski: Należy zintensyfikować proces tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych jak również wywołać dyskusje metodologiczne na różnych poziomach (od ujednolicenia pojęć po zespolenie paradygmatów).

Słowa kluczowe: sieć, łańcuch dostaw, logistyka, paradygmat
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ciesielski, Marek. "Supply chains in context of knowledge of business networks." Logforum 8.1 (2012): 1.
APA Marek Ciesielski (2012). Supply chains in context of knowledge of business networks. Logforum 8 (1), 1.
ISO 690 CIESIELSKI, Marek. Supply chains in context of knowledge of business networks. Logforum, 2012, 8.1: 1.