LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (1) 2012

Spis treści:

Marek Ciesielski
Łańcuchy dostaw w kontekście wiedzy o sieciach gospodarczych
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf
Vladimir Tkach
Zapewnienie niezawodności planów zaopatrzenia w obrębie łańcuchów logistycznych
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf
Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski
Zastosowanie polimorficznych agentów programowych do implementacji zarządzania zapasami przez dostawcę
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf
Piotr Cyplik, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś
Integracja narzędzi łańcucha krytycznego oraz Werbel-bufor-lina w branży budowy maszyn – case study
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf
Heiko Vesper, Tobias Erxleben, Jens Schulze, Michał Kurpisz
Opracowanie zautomatyzowanego systemu do decetralnego sortowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf
Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur
Analiza symulacyjna procesu produkcyjnego z uwzględnieniem wybranych mierników Six Sigma
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf
Frank Himpel
Zarządzanie strategiczną konkuperacją pomiędzy partnerami międzynarodowych sojuszy lotniczych
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf
Eugen Zaitsev
Modelowanie wiarygodności łańcucha dostaw
Zeszyt 1/ 2012, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf
Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml