LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 8 (1) 2012

January - March 2012

Spis treści:

Łańcuchy dostaw w kontekście wiedzy o sieciach gospodarczych
Marek Ciesielski
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 1, 3-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zapewnienie niezawodności planów zaopatrzenia w obrębie łańcuchów logistycznych
Vladimir Tkach
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 2, 11-20;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie polimorficznych agentów programowych do implementacji zarządzania zapasami przez dostawcę
Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 3, 21-28;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Integracja narzędzi łańcucha krytycznego oraz Werbel-bufor-lina w branży budowy maszyn – case study
Piotr Cyplik, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 4, 29-37;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Opracowanie zautomatyzowanego systemu do decetralnego sortowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych
Heiko Vesper, Tobias Erxleben, Jens Schulze, Michał Kurpisz
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 5, 39-45;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza symulacyjna procesu produkcyjnego z uwzględnieniem wybranych mierników Six Sigma
Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 6, 47-54;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie strategiczną konkuperacją pomiędzy partnerami międzynarodowych sojuszy lotniczych
Frank Himpel
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 7, 55-60;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie wiarygodności łańcucha dostaw
Eugen Zaitsev
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 8, 61-69;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml