LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 8 2012

Zeszyt 8 (1) 2012

January - March 2012

Spis treści:

Łańcuchy dostaw w kontekście wiedzy o sieciach gospodarczych
Marek Ciesielski
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 1, 3-10;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zapewnienie niezawodności planów zaopatrzenia w obrębie łańcuchów logistycznych
Vladimir Tkach
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 2, 11-20;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zastosowanie polimorficznych agentów programowych do implementacji zarządzania zapasami przez dostawcę
Waldemar Wieczerzycki, Piotr Januszewski
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 3, 21-28;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Integracja narzędzi łańcucha krytycznego oraz Werbel-bufor-lina w branży budowy maszyn – case study
Piotr Cyplik, Michał Adamczak, Łukasz Hadaś
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 4, 29-37;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Opracowanie zautomatyzowanego systemu do decetralnego sortowania odpadów w osiedlach mieszkaniowych
Heiko Vesper, Tobias Erxleben, Jens Schulze, Michał Kurpisz
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 5, 39-45;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Analiza symulacyjna procesu produkcyjnego z uwzględnieniem wybranych mierników Six Sigma
Michał Dobrzyński, Piotr Waszczur
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 6, 47-54;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie strategiczną konkuperacją pomiędzy partnerami międzynarodowych sojuszy lotniczych
Frank Himpel
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 7, 55-60;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Modelowanie wiarygodności łańcucha dostaw
Eugen Zaitsev
Logforum. 2012. 8(1), artykuł 8, 61-69;
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 8 (2) 2012

April - June 2012

Spis treści:

Wyznaczniki inwestycji zagranicznych w Pakistanie: Analiza modelu GRAVITY
Syed Waqar Azeem, Haroon Hussain, Rana Yasir Hussain
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 1, 81-97;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
DYNAMICZNA KONFIGURACJA METASTRUKTUR
Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 2, 99-108;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Pomiar powstawania relacji w obrębie grupy logistycznej
V. Novikov, Y. Korsuk, L. Shipulina
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 3, 109-122;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model EOQ uszkodzeń Weibulla ze zmienną zależną czasu oraz liniowym popytem i brakami
Umakanta Mishra, Chaitanya Kumar Tripathy
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 4, 123-136;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena efektywności produkcji - analiza problemu w świetle literatury
Adam Koliński
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 5, 137-150;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Efektywność ROZWIĄZYWANIA problemów kongestii drogowej
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 6, 151-156;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Usługodawcy logistyczni a zrównażona dystrybucja
Stef Weijers, Hans-Heinrich Glöckner, Reinder Pieters
Logforum. 2012. 8(2), artykuł 7, 157-165;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 8 (3) 2012

July - September 2012

Spis treści:

Metody wykorzystywania rozwiązania Quadratic assignment problem
Izabela Kudelska
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 1, 177-189;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Praktyka budowy systemu planowania produkcji przedsiębiorstwa o szerokim asortymencie produkowanych wyrobów - studium przypadku
Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 2, 191-200;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ potencjału logistycznego na zarządzanie biznesowe
Rafał Matwiejczuk
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 3, 201-216;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ocena wskaźników zarządzania transportem miejskim
Daniel Kaszubowski
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 4, 217-229;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Koncepcja opracowania system transport kontenerowego dla lotniska
Bernd Hentschel, Gerhard Richtsteig, Karol Górski
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 5, 231-245;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Empiryczna analiza świadomości i zaufania klientów do ustawodawstwa w zakresie żywności organicznej w Chorwacji
Vesna Brčić-Stipčević, Kristina Petljak
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 6, 247-256;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Model zarządzania produkcją z trójparametrowym wpływem psucia się produktów i upustem cenowym
Pradhan L.M, Tripathy C.K.
Logforum. 2012. 8(3), artykuł 7, 257-266;
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 8 (4) 2012

October - December 2012

Spis treści:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - NIEDOCENIANY INSTRUMENT STRATEGII ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Wojciech Machowiak
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 1, 277-285;
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wielowariantowość konfiguracji łańcuchów dostaw w kontekście koncepcji transportu synchromodalnego
Joanna Pleszko
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 2, 287-295;
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
System analizy efektywności zarządzania materiałowego
Bogusław Śliwczyński, Adam Koliński
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 3, 297-310;
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Teoretyczne aspekty syntetycznego pomiaru dynamiki rozwoju jako instrumentu zarządzania miastem
Zbyszko Pawlak
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 4, 311-318;
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BERLIN BRANDENBURG INTERNATIONAL (BER): Planowanie i wdrożenie łańcuch dostaw betonu na teren budowy lotniska
Guido Riedel
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 5, 319-325;
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Lojalność marki w przemyśle kosmetycznym
Usman Yousaf, Rida Zulfiqar, Madiha Aslam, Mohsin Altaf
Logforum. 2012. 8(4), artykuł 6, 327-337;
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2012 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml