LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 7, 67-73;

OCENA EFEKTYWNOśCI PROCESãW W ZARZąDZANIU łAńCUCHEM DOSTAW W PRODUKCJI CELULOZY I PAPIERU

Tatiana Tereshkina

St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers, St. Petersburg, Russia

Streszczenie:

Wstęp: Identyfikacja wpływu złożonych charakterystyk na efektywność łańcucha dostaw nie może być przeprowadzona bez dogłębnej analizy kosztów logistycznych. Przemysł drzewny i papierniczy charakteryzuje się dużą ilością oferowanych wyrobów oraz pewną specyfiką produkcji.  Charakteryzuje się on wysoką kapitałochłonnością oraz dużym zużyciem materiałów, skomplikowaną technologią oraz dużą ilością produktów ubocznych.
Metody: Przedstawiono metodę obliczania efektywności procesów logistycznych, opartą na analizie czasu trwania logistycznych części cyklu. Logistyczny czas trwania cyklu został podzielony na okresy w zależności od ich udziału w zwiększaniu lub nie zwiększaniu wartości konsumenckiej. Wykonano analizę stałych i zmiennych kosztów logistycznych w głównych funkcjonalnych obszarach logistyki oraz zdefiniowano wpływ kosztów logistycznych na dźwignie operacyjne i finansowe.
Wyniki i wnioski: Zastosowanie metody proponowanej do obliczania efektywności procesów logistycznych, metody obliczania dźwigni logistycznej oraz analizy kosztów logistycznych pozwala na ocenę uzyskanych wyników dla łańcucha dostaw oraz na ilościową ocenę całkowitej wartości konsumenckiej.
 

Słowa kluczowe: efektywność procesów logistycznych, wartościowe zarządzania, łańcuch wartości, stałe koszty logistyczne, zmienne koszty logistyczne, dźwignia logistyczna, dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Tereshkina, Tatiana. "EFFICIENCY ESTIMATION OF PROCESSES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF PULP AND PAPER PRODUCTION." Logforum 7.4 (2011): 7.
APA Tatiana Tereshkina (2011). EFFICIENCY ESTIMATION OF PROCESSES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF PULP AND PAPER PRODUCTION. Logforum 7 (4), 7.
ISO 690 TERESHKINA, Tatiana. EFFICIENCY ESTIMATION OF PROCESSES IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF PULP AND PAPER PRODUCTION. Logforum, 2011, 7.4: 7.