LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 6, 61-66;

PROBLEMY ZRãWNOWAŬONEGO ROZWOJU SYSTEMãW LOGISTYCZNYCH W łAńCUCHACH DOSTAW

Sergey Uvarov

St. Petersburg State University of Economics and Finance, St. Petersburg, Russia

Streszczenie:

Wstęp: Realizacja paradygmatu zarządzania łańcuchem dostaw, która to obejmuje znaczny obszar logistyki, prowadzi do większej złożoności systemów logistycznych. To z kolei stwarza wiele istotnych problemów natury zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Nie wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem i funkcjonowaniem systemów logistycznych znajdują odpowiednie odzwierciedlenie w literaturze naukowej. Szczególnej uwagi wymagają powiązania i zależności systemów logistycznych z otaczającym je środowiskiem. Można tu mówić o nowym kierunku nauki (logistic environics) jako dodatku do klasycznego podejścia do projektowania systemów logistycznych.

Metody: Przedstawiono sformalizowany opis współzależności między systemami logistycznymi a środowiskiem, który następnie został przedyskutowany przy uwzględnieniu aspektów ekologicznych, socjalnych, ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych.

Wyniki i wnioski: Istnieje zależność między systemami logistycznymi a środowiskiem, lecz sformalizowany opis tych zależności wymaga kompleksowych międzydyscyplinarnych badań, uwzględniających różne podejścia do tych zagadnień.

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, systemy logistyczne, logistyczne środowisko, logistyczne podejście
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Uvarov, Sergey. "Problems of logistic systems sustainable development in delivery chains." Logforum 7.4 (2011): 6.
APA Sergey Uvarov (2011). Problems of logistic systems sustainable development in delivery chains. Logforum 7 (4), 6.
ISO 690 UVAROV, Sergey. Problems of logistic systems sustainable development in delivery chains. Logforum, 2011, 7.4: 6.