LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2011. 7(4), artykuł 4, 41-48;

ZNACZENIE ZDOLNOŚCI LOGISTYCZNYCH W OSIĄGANIU SUKCESU RYNKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

Rafał Matwiejczuk

Opole University, Opole, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Przejawem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa jest zrealizowanie oczekiwanych efektów rynkowych (np. udział w rynku, zadowolenie klientów, lojalność klientów) i ekonomicznych (np. zysk, rentowność, zwrot z kapitału). W rezultacie, przedsiębiorstwo może zdobyć trwałą i długofalową przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić swoją pozycję rynkową w porównaniu do konkurentów.

Metody: W osiąganiu sukcesu rynkowego ważną rolę pełnią zdolności wykorzystania posiadanych zasobów, które można podzielić na zdolności operacyjne i zdolności dynamiczne. Wśród zdolności przedsiębiorstwa istotne znaczenie posiadają zdolności logistyczne. Wykonano porównanie tych dwóch rodzajów zdolności wraz z ich oceną przydatności.

Wyniki: Rola zdolności logistycznych w osiąganiu sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo w świetle badań przeprowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, została poddana dyskusji, oceniona i potwierdzona.

Wnioski: Wpływ zdolności logistycznych na osiągnięcie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo został potwierdzony. Rozwój efektywnej strategii i rozwiązań organizacyjnych w logistyce wydaje się być najważniejszym procesem związanym z wykorzystaniem potencjałów (zarówno zdolności jak i zasobów i kompetencji) prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo.

Słowa kluczowe: logistyka, zdolności, sukces rynkowy
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Matwiejczuk, Rafał. "THE MEANING OF LOGISTICS CAPABILITIES IN ACHIEVING THE MARKET SUCCESS BY A COMPANY ." Logforum 7.4 (2011): 4.
APA Rafał Matwiejczuk (2011). THE MEANING OF LOGISTICS CAPABILITIES IN ACHIEVING THE MARKET SUCCESS BY A COMPANY . Logforum 7 (4), 4.
ISO 690 MATWIEJCZUK, Rafał. THE MEANING OF LOGISTICS CAPABILITIES IN ACHIEVING THE MARKET SUCCESS BY A COMPANY . Logforum, 2011, 7.4: 4.